3i förvärvar Pharmadule Emtunga av IDI

3i förvärvar Pharmadule Emtunga av IDI Stockholm 16 december, 2003 · 3i Group plc med fonder har bildat PHEM Intressenter som tecknat avtal om att förvärva Pharmadule Emtunga AB från IDI och övriga nuvarande ägare. · Pharmadule Emtunga är en världsledande leverantör av produktions-anläggningar till läkemedelsindustrin samt av bostadsmoduler till offshore industrin och av moduler till telekomsektorn. · Pharmadule Emtunga är ett tillväxtbolag som mer än fyrdubblat sin omsättning på tre år. Bolaget beräknas omsätta 2,2 miljarder kronor år 2003 med fortsatt positiv lönsamhetsutveckling. 3i har tillsammans med management och styrelse bildat PHEM Intressenter som tecknat avtal om att förvärva Pharmadule Emtunga AB från IDI och övriga nuvarande ägare. Pharmadule Emtunga är en världsledande tillverkare av högteknologiska anläggningar till främst läkemedels-, bioteknik- och offshoreindustrin. Pharmadule Emtunga tillämpar ett unikt modulärt tillverkningskoncept som ger väsentligt kortare leveranstider jämfört med traditionella tillverkningsmetoder, till mycket konkurrenskraftig kvalitet och pris. Den resulterande tidsvinsten och förutsägbarheten i projektgenomförandet har ett stort värde för kunderna, i form av möjligheten att senarelägga stora investeringsbeslut, och lansera produkter tidigare och med större tidsprecision. Emtungas historik går tillbaka till 1945 medan Pharmadule startades 1986. Pharmadule Emtungas koncept och produkterbjudande har under de senaste åren slagit igenom på global basis i läkemedels- och offshoreindustrin. IDI förvärvade Emtunga International 1998 och Pharmadule 2000. Pharmadule Emtunga bildades genom ett samgående mellan Pharmadule och Emtunga 2001, vilket gav ett komplett företag med fokus på läkemedels- , offshore- och telekomindustrin. - Pharmadule Emtunga är ett mycket intressant företag med en unik position på en attraktiv och växande marknad. Företaget har ett helt unikt produkterbjudande, en kompetent ledning och organisation och vi är övertygade om att Pharmadule Emtunga har goda möjligheter att växa vidare under lönsamhet, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc. - Under den tid som IDI ägt Pharmadule Emtunga har bolaget uppvisat en exceptionell tillväxt samtidigt som bolaget ständigt förbättrat lönsamheten. Kombinationen av en erfaren styrelse och kompetent ledningsgrupp har lagt grunden till att Pharmadule Emtunga varit en mycket bra investering för IDI. Vi är glada att Pharmadule Emtunga får en ny ägare som kan tillföra resurser för att stödja bolaget i dess nästa utvecklingsskede, säger Christer Zetterberg, styrelseordförande i IDI. Pharmadule Emtunga har vuxit kraftigt under senare år, dels som leverantör till läkemedelsindustrin där de största kunderna är Eli Lilly, Merck, Baxter och Aventis, dels inom offshoreområdet där bolaget är leverantör till bland annat BP, AGIP och Statoil. Inom telekomsektorn är företaget leverantör till Ericsson. Pharmadule Emtunga slutför just nu ett projekt till ett värde av en miljard kronor för Eli Lilly i Puerto Rico. Den 22 augusti i år mottog Pharmadule Emtunga årets Export Hermes pris av Kronprinsessan Viktoria. Priset ges årligen till det svenska företag som haft en extremt positiv exportutveckling. För utnämningen står Fonden för exportutveckling och Exportrådet. Pharmadule Emtunga har idag cirka 600 anställda och verksamheten bedrivs i Vara, Göteborg och Stockholm. - Vi ser positivt på att 3i kommit in som ny ägare av Pharmadule Emtunga. Den här affären ger oss en mycket god grund att vidareutveckla företaget på. I 3i har vi en partner med ett brett internationellt kontaktnät och lång erfarenhet av företagsutveckling, säger Tomas Wängberg, VD Pharmadule Emtunga. - Pharmadule Emtunga har på grund av sitt unika kunderbjudande lyckats bygga upp starka kundrelationer med världsledande företag inom både läkemedels/bioteknik- och oljeindustrin. Vi är övertygade om att företaget har potential att fortsätta denna tillväxt och ytterligare utveckla sitt erbjudande till kunderna, säger Fredrik Karlsson, Investment Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc. Affären är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Som en del av köpeskillingen kommer de nuvarande ägarna i Pharmadule Emtunga att ha kvar ett mindre intresse i företaget. Enskilda Securities AB är finansiell rådgivare till 3i Group plc med fonder och D. Carnegie AB är finansiell rådgivare till IDI i denna affär. För ytterligare information vänligen kontakta: Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic plc (UK), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 51, 070-511 64 27 Christer Zetterberg, Styrelseordförande i IDI: 08-407 35 00, 0708-24 25 26 Tomas Wängberg, VD Pharmadule Emtunga: 031-726 03 33, 0705-94 24 44 Om 3i Group plc Det internationella private equity bolaget 3i Group plc (3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla affärsverksamheter runt om i hela världen. Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på affärsverksamheter med hög tillväxtpotential och starkt ledarskap. 3i investerar i affärsverksamheter tvärs över tre kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa, Sydostasien och USA. 3i har investerat 15 miljarder pund över åren (inkluderat parallellinvesteringsfonder). 3is portfölj är värderad till över 5 miljarder pund (5,265 miljoner pund inkluderat parallellinvesteringsfonder). Om IDI Industrial Development & Investment AB ("IDI"), ett oberoende private equity bolag med fokus på små till medelstora bolag i norra Europa, etablerades år 1997. IDI's fond har över 1 miljard kronor i kapital. IDI's ledningsgrupp består av en dedikerad grupp av individer med bred internationell erfarenhet både som finansiella och strategiska rådgivare. Om Pharmadule Emtunga Pharmadule Emtunga är en världsledande tillverkare av modulanläggningar för högteknologiska ändamål baserat på ett eget utvecklat modulkoncept. Koncernen täcker hela värdekedjan från design och konstruktion till dokumentation, utbildning och service. Pharmadule Emtunga levererar modulanläggningar till ledande tillverkare inom läkemedels- och bioteknikindustrin, offshore-, telekom- och kraftindustrin. Verksamheten är indelad i tre divisioner: Pharmadule levererar nyckelfärdiga modulära produktionsanläggningar till läkemedels- och bioteknikindustrin. Emtunga förser offshoreindustrin med bostadsmoduler och tekniska moduler för bland annat plattformar ute till havs. Flexenclosure levererar så kallade shelters och teknikmoduler till Telekom- och kraftsektorn. Pharmadule Emtunga omsatte 1,8 miljarder kronor 2002. Nuvarande huvudägare i Pharmadule Emtunga är IDI, Clas Wallenborg, Bliwa Livförsäkring samt Svenska Röda Korset. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar