3i's Barometer: Fortsatt optimism bland företagarna i Europa

3i's Barometer: Fortsatt optimism bland företagarna i Europa 3i European Enterprise Barometer är en kvartalsvis genomförd undersökning, en temperaturmätare på det rådande affärsklimatet bland 3i-finansierade företag. Undersökningen presenterar ett övergripande index över företagens framtidstro, baserat på det rådande företags-, politiska och ekonomiska klimatet. Den senaste undersökningen visar på att de europeiska 3i-bolagen ser fortsatt positivt på framtiden. Indexet har dock fallit något under det senaste kvartalet. Detta ligger nu på +23, jämfört med +30 vid den föregående mätningen. Det finns vissa skillnader i indexet mellan de olika europeiska länderna. I Frankrike, Tyskland och Italien har indexet stigit, medan det har sjunkit i Storbritannien, Spanien och marginellt i Norden. I den nordiska regionen, som i den här undersökningen inkluderar 3i's portföljbolag i Danmark, Finland och Sverige, har indexet varit relativt stabilt under det senaste året. I undersökningen har indexet sjunkit från +100 till +95, vilket är samma nivå som index låg på för sex månader sedan. 3i-företagen i Norden säger bland annat att de ser en ökning i omsättning, lönsamhet och nyinvesteringar. När det gäller förväntade nyanställningar gick det nordiska indexet ned. +14 % förväntar sig att nyanställa 2004 jämfört med +29 % under föregående mätning. Trots att det nordiska indexet sjunkit inom vissa områden, kvarstår Norden som en av de mest positiva regionerna i undersökningen. Gustav Bard, Managing Director för 3i Nordic och rådgivare till 3i Group plc; kommenterar: "Resultatet från den senaste Barometerundersökningen ligger i linje med hur våra portföljbolag utvecklas. Det nordiska indexet har ändrats marginellt men ligger på en fortsatt stabil, hög nivå och de nordiska portföljbolagen ser positivt på framtiden". Historiskt sett har indexet varit en bra indikator på hur BNP-tillväxten kommer att utvecklas. För ytterligare information om undersökningsmetod etc. vänligen läs den fullständiga rapporten som går att ladda ner från www.3i.com För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc: 08 506 101 51, 070 511 64 27 Om 3i European Enterprise Barometer 3i Enterprise Barometer, som startade i juni 1998, sammanställs på kvartalsbasis utifrån svaren från de företag som 3i har investerat i och som finns i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Norden (Sverige, Danmark och Finland). Indexet viktas efter landets storlek, som mäts i BNP. Om 3i Group plc 3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. Under de sex månaderna fram till 30 september, 2004, investerade 3i 760 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. Under de sex månaderna fram till 30 september, 2004 investerade 3i 445 miljoner euro inom buyouts. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv. Under de sex månaderna fram till 30 september, 2004 investerade 3i 207 miljoner euro inom growth capital. 3i's venture capital verksamhet investerade under de sex månaderna fram till 30 september, 2004 108 miljoner euro i företag som befinner sig i tidiga skeden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20810/wkr0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20810/wkr0011.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar