Accra får genombrott i Europa med industriell partner

Accra får genombrott i Europa med industriell partner Stockholm 2003-10-03 * Wagon plc förvärvar 20 % av Accra Teknik AB för c:a 3,5 MEUR, varav hälften i ett första steg, samt tecknar ett exklusivt licensavtal för Europa. * Accra har unika patenterade processer för att tillverka höghållfasta lättviktskomponenter till bilindustrin. * Accras teknik har skapat stort intresse. Under de senaste åren har bolaget fått ett genombrott i sin teknik och tagit ett antal direkta order från bilindustrin. * Ägare och säljare i Accra Teknik är Industrifonden, 3i, Nordstjernan Ventures, Metallica och grundarna. * Försäljningsprocessen har letts av 3i och Nordstjernan Ventures. Wagon plc och Accra Teknik AB har idag ingått ett industriellt partnerskap som stärker Accras roll på den europeiska marknaden. Partnerskapet ger Accra en industriell tyngd och erfarenhet som krävs för att ta stora serieorder i bilindustrin. Samtidigt skapas förutsättningar att på bred front nå ut med Accras teknologi till den europeiska bilindustrin. I ett första steg, förvärvar Wagon 10 % av aktierna i Accra för att inom ett år förvärva ytterligare 10 %. Den sammanlagda köpeskillingen för dessa 20 % uppgår till c:a 3,5 MEUR. Vidare tecknar Wagon en tidsbegränsad exklusiv licens för Accras teknologi i Europa. - Vi ser mycket positivt på att Wagon kommer in som ägare och licenstagare. Wagon har etablerade kundkontakter och kommer aktivt att bidra till att "Accra Technology" kommer ut på marknaden, säger Göran Berglund, VD Accra Teknik AB. Wagon är en framgångsrik underleverantör till bilindustrin och omsätter idag cirka 440 miljoner brittiska pund. Företaget är noterat på Londonbörsen och har 5000 anställda med fabriker i bland annat Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Tjeckien och USA. Huvudkontoret ligger i Birmingham. - Vi har redan presenterat Accras teknik för flera av våra kunder och intresset är stort. Vi är därför mycket nöjda med att ha kunnat inleda detta partnerskap med Accra, säger David Sleath, tf VD för Wagon plc. - Accra är ett av 3i's teknologibolag som gjort betydande framsteg under de senaste åren. Som ett viktigt steg i Accras utveckling har vi sökt en industriell ägare som kan bidra i Accras fortsatta utveckling, säger Christer Nilsson, Director på 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc. Sedan tidigare har Accra ett strategiskt och exklusivt avtal med Pullman Industries Inc i Nordamerika. Pullman är ledande inom rullformning av karosskomponenter till bilindustrin med tillverkning i USA och Mexico. Pullman har redan tagit order baserade på Accras teknik, som kommer i serieproduktion inom ett år. - För spetsteknikföretag som Accra är det viktigt att hitta rätt samarbetspartners för att kunna nå ut till en större marknad. Det är en viktig uppgift för oss som aktiva ägare att finna starka partners till våra bolag och att bidra i strategiska förhandlingar, säger Mats Kraitsik Kalvik, VD för Nordstjernan Ventures AB. - Accras partnerskap med Wagon visar att svenska teknikföretag i fordonssektorn har en potential som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Närmare hälften av världens personbilar tillverkas i Europa, en procent i Sverige, säger Anders Schelin, Investeringsansvarig på Industrifonden. - Det är glädjande när ett litet utvecklingsbolag genom partnerskap kan sprida svenskt spetsteknologi internationellt. Vi tror att detta utvecklas positiv för alla inblandade parter, säger Hans Karlsson, VD för Förvaltnings AB Metallica. För ytterligare information vänligen kontakta: Christer Nilsson, Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 64, 070-593 33 21 Mats Kraitsik Kalvik, VD, Nordstjernan Ventures AB: 08-788 50 00, 0708-36 33 99 Anders Schelin, Investeringsansvarig, Industrifonden: 08-587 919 09, 070-679 19 09 Hans Karlsson, VD, Förvaltnings AB Metallica: 08-786 8715, 070-529 00 35 Göran Berglund, VD Accra Teknik AB: 0911-22 62 14, 070-571 97 00 Achim Gier, Affärsområdesansvarig, Wagon plc: +32 (0) 71 82 28 01, +32 (0) 475 41 05 29 Om Accra Teknik AB Accra, med säte i Öjebyn utanför Piteå, arbetar med unika och patenterade metoder för att rullforma och härda profiler i stål. Resultatet blir komponenter med hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, vilka är speciellt lämpade som säkerhetskomponenter till fordonsindustrin. Exempel på produkter är takbågar, sidokrockskydd och stötfångare. Bolaget grundades 1994 och har idag c:a 30 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar