Lamor planerar att expandera sin verksamhet inom oljesanering med stöd från 3i

Lamor planerar att expandera sin verksamhet inom oljesanering med stöd från 3i Finlandsbaserade Lamor Corporation, världsledande inom oljesaneringutrustningar, kommer att expandera sin verksamhet till oljesaneringscenter och relaterade tjänster med stöd från 3i, Europas ledande private equity och venture capital företag. Lamor grundades 1982 och familjen Larsen är majoritetsägare i företaget med 70 %. 3is ägarandel i Lamor är 22,5 % och bland övriga ägare återfinns företagets ledningsgrupp. De involverade i affären har kommit överens om att inte ange köpeskilling. Lamor omsatte drygt 170 miljoner kronor 2003. Företaget har 45 anställda, varav de flesta arbetar med försäljning och säljsupport. Lamors produkter tillverkas av underleverantörer i ett nätverk som för närvarande sysselsätter omkring 200 personer. Företaget har oljesaneringscenter i St. Petersburg och Shanghai samt säljkontor i USA och Kina. Bent Larsen, VD för Lamor Corporation säger: "Lamors nuvarande marknadsandel på den globala oljesaneringsmarknaden är omkring 20 %. 3is investering ger oss möjligheten att utöka vår verksamhetsvolym. Med stöd av 3is gedigna erfarenhet inom olja och gas sektorn kan vi hitta fler möjligheter i både Asien och USA." 3i har stärkt Lamors styrelse genom att utnämna Jukka Suominen till ny styrelseordförande. Han har tidigare arbetat som VD för det finska rederiet Silja. Annareetta Lumme-Timonen, Investment Manager på 3i kommenterar affären: "Lamor har ett starkt produktutbud med ett dussintal inhemska och internationella patent och en kundbas bestående av internationella oljeföretag. Detta medför att Lamor kommer att dra fördel av 3is omfattande olja och gas erfarenhet och internationella nätverk." För mer information, vänligen kontakta: Dr Annareetta Lumme-Timonen, Investment Manager, 3i Finland, rådgivare till 3i Group plc, tel. +358 40 5509580 Bent Larsen, Managing Director, Lamor Corporation, tel. +358 40 5438 686 Om 3i 3i har ett starkt track record av att investera i framgångsrika tillväxtbolag inom olja och gas sektorn. Med 40 bolag i olje- och gasportföljen är 3i idag Europas mest aktiva investerare inom området olja och gas. 2003 gjorde 3i sin första norska olja och gas investering i Revus Energy, som arbetar inom Exploration & Production (E & P området), och verkar på den norska kontinentalsockeln. Under 2004 har 3i signerat ett avtal om att tillsammans med JPMorgan Partners och Candover skapa ett gemensamt bolag för att förvärva en del av olje- och gasverksamheten inom ABB inklusive Vetco Gray för drygt £500 miljoner. Den nya koncernen kommer att heta Vetco International. 3i har nyligen även offentliggjort sin $15m investering i Singapores Pearl Energy. 3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3is relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3is buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. Under verksamhetsåret som sträcker sig fram till 31 Mars 2004 investerade 3i E738m inom buyouts. 3is growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv. Under verksamhetsåret som sträcker sig fram till 31 Mars 2004 investerade 3i E470m inom growth capital. 3is venture capital verksamhet investerade under de 12 månaderna fram till 31 Mars 2004 E261m i företag som befinner sig i tidiga skeden. www.3i.com Om Lamor Corporation Lamor Corporation Oy är ett finskt familjeägt företag som grundades 1982. Företaget började sin verksamhet med att förse ryska fartyg med oljesaneringsutrustning. Lamors huvudkontor ligger i Borgå, Finland. Omkring 95 % av företagets produkter går på export och huvudprodukten är så kallade brush skimmers. Lamor har dotterbolag i Kina och USA samt försäljningskontor i Singapore and Malaysia. www.lamor.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20120/wkr0001.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar