Stendörren Fastigheter offentliggör återköpserbjudande för utestående februari 2018-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG. Stendörren Fastigheter erbjuder, via ABG Sundal Collier och Swedbank (”Arrangörerna”), innehavare (”Innehavarna”) av Stendörren Fastigheters utestående obligation om 750 000 000 SEK med rörlig ränta och förfall den 18 februari 2018 (ISIN: SE0006600268) möjlighet att investera i en ny treårig obligation (”Nya Emissionen”) och därmed att sälja februari