SKL @s_k_l

Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu, och de orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Hur föreby… https://t.co/alVVdkxGnr

SKL @s_k_l

@KatarinaReian @mariemorell @vardforbundet Det finns mer info om överenskommelserna och vad resurserna kan användas… https://t.co/Kl1x15gwJp

SKL @s_k_l

SKL och regeringen har kommit överens om ett antal satsningar på totalt 9,4 miljarder kronor för att stärka svensk… https://t.co/IAwwyrCYA4

SKL @s_k_l

En väldigt bra del är att det nu för första gången går pengar också till kommunerna och deras ansvar för hälso- oc… https://t.co/ynlv5OOB3i

SKL @s_k_l

Överenskommelsen med satsningar på vårdens medarbetare är en väldigt viktig del av det vi har kommit överens om, sä… https://t.co/jBbagLxvkU

SKL @s_k_l

Regeringen och #SKL inleder presentationen av överenskommelser om hälso- och sjukvården, bland annat på cancervård,… https://t.co/Ys0Sdx1xnm

SKL @s_k_l

Idag presenterar ordföranden i SKL:s sjukvårdsdelegation @mariemorell och socialminister @lenahallengren överenskom… https://t.co/Guf5QYlchU

SKL @s_k_l

RT @SvDDebatt: Det enda rimliga nu är att Skatteverket skyndsamt meddelar att de nya reglerna skjuts på framtiden. Det skriver Anders Knape…

SKL @s_k_l

För att ge kommuner och regioner förutsättningar för att öka takten i utvecklingsarbetet har SKL tillsammans med… https://t.co/nea1HvdNTO

SKL @s_k_l

"Vad som ska byggas i våra närområden bedöms och avgörs bäst av kommunerna, inte av EU-kommissionen. Det är en subs… https://t.co/tgaaGSbGN7

SKL @s_k_l

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till re… https://t.co/pkbvDQh48N

SKL @s_k_l

SKL har granskat hur lång tid det tar mark- och miljödomstolarna att handlägga överklagade detaljplaner. Det går sn… https://t.co/rKaVpEsV0W

SKL @s_k_l

SKL och de fackliga organisationerna inom kommuner och regioner går nu in i en slutfas i förhandlingarna. #avtal… https://t.co/oOTLRXVjdv

SKL @s_k_l

Domstolarnas handläggning av överklaganden drar ofta ut på tiden och försenar ofta nya bostäder. I värsta fall i fl… https://t.co/9G2fYoit4X

SKL @s_k_l

Tre seminarier om välfärdens utveckling med fokus på skolan, klimatet och sjukvården. Här är SKL:s program i… https://t.co/Y8PnJoA4bS

SKL @s_k_l

SKL samtalar gärna med regeringen om hur parterna kan bidra till kommuners och regioners förverkligande av FN:s glo… https://t.co/ErD9NIJH4V

SKL @s_k_l

SKL uppmanar idag regeringen att flytta ansvar och verktyg för landsbygdens utveckling från länsstyrelserna till re… https://t.co/xjiru5RqXp

SKL @s_k_l

RT @wallenskog: Nu måste väl de riktade statsbidragen upphöra i alla fall! https://t.co/EZq7iYNDWf

SKL @s_k_l

SKL:s styrelse har idag beslutat att rekommendera regionerna en ny gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjä… https://t.co/2yqV2RTGBz

SKL @s_k_l

Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer förbättras, visar 2019 års öppna jäm… https://t.co/z6UlQhHKBW