Antibiotikaresistens och livsmedel

Källa: skyddaantibiotikan.se

SVA söker internkommunikatör

Sök tjänsten senast den 17 november 2019.

SVA rekryterar biomedicinsk analytiker som gillar maskar och kryp

Sista ansökningsdatum: 24 november

Läs mer: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:296111/iframeEmbedded:0/where:4

Misstänkt epizootisjukdom: Smittskydd vid besättningsutredning

I den här filmen får du se vilka kläder och vilken utrustning du bör ta med dig in i en besättning som utreds för misstänkt epizootisjukdom. Du får bland annat se hur du bör ta på och av dig skyddskläderna, samt hur du bör rengöra dig själv och utrustningen.

CWD-prover: Ta loss underkäke

Så här tar du loss en underkäke för åldersbestämning, till den utökade CWD-övervakningen i Norrbottens län.

CWD: Om övervakningen (varning för starka bilder)

Chronic wasting disease (CWD) är en allvarlig sjukdom hos hjortdjur. Under åren 2018-2020 pågår en landsomfattande övervakning av sjukdomen för att kartlägga förekomsten av CWD hos svenska hjortdjur. Syftet är att vid behov kunna vidta åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen och de negativa effekter som sjukdomen har på hjortdjurspopulationer.

CWD-prover: Packa och skicka tänder

Så här packar och skickar du CWD-prover för tänder, till den utökade CWD-övervakningen i Norrbottens län.

CWD-prover: Packa och skicka hjärnstam och lymfknuta

Så här packar och skickar du CWD-prover för hjärnstam och lymfknuta, till den utökade CWD-övervakningen i Norrbottens län.

CWD: Om sjukdomen

Chronic wasting disease (CWD) är en allvarlig sjukdom hos hjortdjur. Under åren 2018-2020 pågår en landsomfattande övervakning av sjukdomen för att kartlägga förekomsten av CWD hos svenska hjortdjur. Syftet är att vid behov kunna vidta åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen och de negativa effekter som sjukdomen har på hjortdjurspopulationer.

Näbbvalar undersöks av SVA

SVA och Naturhistoriska riksmuseet undersöker två näbbvalar, som strandat på västkusten. I filmen intervjuas SVA:s viltpatolog Aleksija Neimanis.

Instruktion: Packa fisk till SVA

Så här gör du när du vill skicka in fisk till SVA.

Läs mer på vår webbplats:
https://www.sva.se/analyser-och-produkter/provtagningsinstruktioner/provtagningsinstruktion-fisk-blotdjur-skaldjur

Instruktion: Skicka in träckprov för hund

SVA på Borgeby fältdagar 2019

Från byggandet av SVA:s monter under Borgeby fältdagar 26-27 juni 2019.

Swedres-Svarmrapport 2018

Hur ser läget ut när det gäller antibiotikaresistens och djur i Sverige? Årets Swedres-Svarm-rapport har SVA tagit fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Oskar Nilsson, som ansvarar för resistensövervakningen på SVA, berättar mer.

Nu söker SVA ovanliga fästingar

Har du hittat en fästing med annorlunda färg eller form? Då tar vi gärna emot ett foto på fästingen. Läs hur du gör på vår webbplats: https://www.sva.se/djurhalsa/fodersakerhet/insamling-ovanlig-fasting