SCB @scb_nyheter

Prisindex i producent- och importled, maj 2019 https://t.co/DmPPkqEDRf

SCB @scb_nyheter

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen 2018 https://t.co/JrmGZIY61b

SCB @scb_nyheter

Nästa vecka släpper vi statistik om Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018, Slutliga inkomster och skatt… https://t.co/zDBTmsd0MH

SCB @scb_nyheter

Var fjärde äldre som arbetar ser jobbet som psykiskt ansträngande. Samtidigt tycker de flesta arbetande 65–74-åring… https://t.co/npIQCBDZXG

SCB @scb_nyheter

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019 https://t.co/YLD4qKHzXU

SCB @scb_nyheter

Barn- och familjestatistik 2018 https://t.co/d1bHP6IRMH

SCB @scb_nyheter

Emitterade värdepapper https://t.co/ESvrC5T9fh

SCB @scb_nyheter

Finansräkenskaper första kvartalet 2019 https://t.co/pbl03kHfId

SCB @scb_nyheter

Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Ensammast är de äldre. https://t.co/AnZS4dIQ3o

SCB @scb_nyheter

Befolkningens utbildning 2018 https://t.co/sIoAAL8a6D

SCB @scb_nyheter

Miljösektorn 2017 https://t.co/Paiub4kSF4

SCB @scb_nyheter

Faktorprisindex för byggnader, maj 2019 https://t.co/JJqcLmaGc1

SCB @scb_nyheter

Kom på vårt seminarium idag kl 16 på #Järvaveckan som handlar om utbildningsnivån i de utsatta områdena. Välkommen… https://t.co/zmctnT4QDd

SCB @scb_nyheter

Nästa vecka släpper vi statistik om bland annat befolkningens utbildning, barn- och familjestatistik och arbetskraf… https://t.co/AEOVDzoObN

SCB @scb_nyheter

Konsumentprisindex (KPI), maj 2019 https://t.co/NsBJbAL6FF

SCB @scb_nyheter

Kom på vårt seminarium idag kl 16 på #Järvaveckan som handlar om flyktingars försörjning och situation på arbetsmar… https://t.co/VOIB7rEdUW

SCB @scb_nyheter

Ahmed Abdirahman, grundare av @jarvaveckan, och Karin Lundström på SCB pratar om #integration i nya avsnittet av vå… https://t.co/DSTBDkcWkh

SCB @scb_nyheter

Drygt 30 000 flyktingar i åldern 18–49 år invandrade 1997–2001. Den vanligaste huvudsakliga inkomstkällan deras för… https://t.co/0ojw5WX87e

SCB @scb_nyheter

Småhusbarometern t.o.m. maj 2019 https://t.co/nZDgjHeckn

SCB @scb_nyheter

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2019 https://t.co/NS8tjw1AOG