Plockar du också ängsblommor i morgon? #tbt #throwbackthursday Idag är midsommarängen...

Plockar du också ängsblommor i morgon? #tbt #throwbackthursday Idag är midsommarängen viktig för bin, humlor och fjärilar. Men förr var ängen också viktig för bete och för att skörda hö som djuren kunde äta på vintern. Läs mer om midsommarängen för 100 år sedan: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/midsommarangen-bade-blommor-och-levebrod/

 

Var fjärde äldre som arbetar ser jobbet som psykiskt ansträngande. Samtidigt tycker...

Var fjärde äldre som arbetar ser jobbet som psykiskt ansträngande. Samtidigt tycker de flesta arbetande 65–74-åringar att de lär sig nya saker på jobbet.

 

Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Ensammast är...

Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Ensammast är de äldre. Minst var tionde över 75 år träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än ett par gånger i månaden.

 

Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildad. Denna grupp bor oftast...

Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildad. Denna grupp bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

 

En vecka kvar till löning! Nu finns ny lönestatistik. Är du nyfiken på vad olika...

En vecka kvar till löning! Nu finns ny lönestatistik. Är du nyfiken på vad olika yrkesgrupper tjänar? Skaffa dig koll med vårt lönesök.

 

Högre priser på kläder, drivmedel och logi bidrog mest till månadsförändringen i...

Högre priser på kläder, drivmedel och logi bidrog mest till månadsförändringen i konsumentprisindex (KPI). KPI steg med 0,3 procent från april till maj 2019. Inflationen var i maj 2,2 procent. Det som bidrog mest till prisutvecklingen de senaste 12 månaderna var livsmedel och el.

 

När vet man att någon är integrerad? Hur definieras vilka som har utländsk bakgrund?...

När vet man att någon är integrerad? Hur definieras vilka som har utländsk bakgrund? Järvaveckans grundare Ahmed Abdirahman gästar podden för att prata om integration tillsammans med Karin Lundström, som jobbar med integrationsstatistik på SCB. De pratar bland annat om vad statistiken säger om människorna som bor i Sveriges mest utsatta områden.

 

Drygt 30 000 flyktingar i åldern 18–49 år invandrade 1997–2001. Den vanligaste huvudsakliga...

Drygt 30 000 flyktingar i åldern 18–49 år invandrade 1997–2001. Den vanligaste huvudsakliga inkomstkällan deras första 15 år i Sverige var arbete.

 

Flyktingar och deras anhöriga har lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda och...

Flyktingar och deras anhöriga har lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda och övriga utrikes födda. Men bland dem som är sysselsatta är den genomsnittliga arbetstiden lika stor.

 

Det finns många uppfattningar om de 60 områden i Sverige som polisen beskriver som...

Det finns många uppfattningar om de 60 områden i Sverige som polisen beskriver som utsatta. Uppfattningar som inte alltid bygger på fakta. Vi har i år valt att satsa på Järvaveckan och bli en samarbetspartner. Vi har tagit fram statistik till en rapport som beskriver miljön och förutsättningarna i dessa områden, samt människorna som bor och lever där. Rapporten kommer att publiceras i samband med Järvaveckan. Våra experter håller också flera seminarier om integration, utbildning och sysselsättning. Via länken nedan kan du läsa mer om vårt deltagande och hitta till våra seminarier!

 

I Sverige lever cirka 18 000 unga vuxna i ett särskilt utsatt område. Men det innebär...

I Sverige lever cirka 18 000 unga vuxna i ett särskilt utsatt område. Men det innebär inte att de alla lever samma liv. Förutom tydliga skillnader mellan män och kvinnor finns det också skillnader mellan olika särskilt utsatta områden.

 

I det senaste avsnittet av vår podd diskuterar Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs...

I det senaste avsnittet av vår podd diskuterar Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs universitet, och SCB:s Regina Vilkénas, demokratistatistik och Partisympatiundersökningen. Nettoflöden i väljarkåren, vilka som är svårast att nå i undersökningen och hur man blir utvald att delta är några av frågorna som besvaras.

 

På knappt tio år har antalet förvärvsarbetande inom stålindustrin minskat med över...

På knappt tio år har antalet förvärvsarbetande inom stålindustrin minskat med över 18 procent. Om trenden fortsätter kommer det att drabba kommuner som Oxelösund, där cirka 90 procent av alla förvärvsarbetande i industrin jobbar inom stålindustrin.

 

Nästan 135 000 lagfarter beviljades under 2018, vilket var ungefär 5 000 färre än...

Nästan 135 000 lagfarter beviljades under 2018, vilket var ungefär 5 000 färre än 2017. När arv, byten, gåvor och fusioner räknas bort hade drygt 100 000 lagfarter en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter var drygt 300 miljarder kronor. Det är den näst högsta genom tiderna.

 

Partisympatiundersökningen visar hur valresultatet skulle sett ut om det hade varit...

Partisympatiundersökningen visar hur valresultatet skulle sett ut om det hade varit riksdagsval i maj 2019. Diagrammet visar förändringen som skett jämfört med riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*). Läs mer om undersökningen: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-maj-2019/

 

Nu söker vi nya medarbetare! En ekonom/statistiker till Örebro och nationalekonomer...

Nu söker vi nya medarbetare! En ekonom/statistiker till Örebro och nationalekonomer till Stockholm. Sök själv eller tipsa en vän!

 

Andelen som snusar dagligen har ökat sedan slutet av 80-talet, framför allt bland...

Andelen som snusar dagligen har ökat sedan slutet av 80-talet, framför allt bland kvinnor. Den genomsnittliga snusaren är en man i åldern 25–54 år som är född i Sverige och som har en gymnasial utbildning. Hur det ser ut när det gäller rökning och i en internationell kontext kan du läsa här: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/farre-roker-fler-snusar/

 

Det är i genomsnitt 214 meter mellan invånarna i Sverige. I befolkningstäta Sundbyberg...

Det är i genomsnitt 214 meter mellan invånarna i Sverige. I befolkningstäta Sundbyberg är distansen mellan invånarna i genomsnitt 14 meter. I Arjeplog är den 2 278 meter.

 

Nu söker vi skickliga språkvårdare och en duktig systemutvecklare. Flera andra tjänster...

Nu söker vi skickliga språkvårdare och en duktig systemutvecklare. Flera andra tjänster finns också att söka.

 

Grattis alla nya mammor! Och alla andra mammor också såklart! 2018 var det flest...

Grattis alla nya mammor! Och alla andra mammor också såklart! 2018 var det flest kvinnor som fick sitt första barn när de var mellan 20-39 år. Det var fler 40-plussare som var förstagångsföderskor än de som var under 20 år.

 

Ska du ut i naturen idag? Under 2018 fick vi vår trettionde nationalpark i Sverige....

Ska du ut i naturen idag? Under 2018 fick vi vår trettionde nationalpark i Sverige. Senaste tillskottet var Åsnens nationalpark i Kronobergs län.

 

Bland flickor i åldern 16–18 år är det tre av tio som inte pratar med sina föräldrar...

Bland flickor i åldern 16–18 år är det tre av tio som inte pratar med sina föräldrar när de har bekymmer eller när de oroar sig över något. Istället väljer flickor att prata med någon annan. Bland pojkar i samma ålder är motsvarande andel två av tio.

 

22 procent av killarna och 3 procent av tjejerna (12-18 år) uppger att de spelar...

22 procent av killarna och 3 procent av tjejerna (12-18 år) uppger att de spelar data- eller tv-spel minst 7 timmar en vanlig helg.

 

Antalet sysselsatta ökade med 93 000 de senaste 12 månaderna. Mest ökade antalet...

Antalet sysselsatta ökade med 93 000 de senaste 12 månaderna. Mest ökade antalet sysselsatta män, med 74 000, under denna period. Sysselsättningsgraden, andelen av befolkningen som är sysselsatt, var 68,5 procent under april 2019. Arbetslösheten uppgick i april till 6,2 procent, en minskning med 0,6 procentenheter sedan april 2018. Läs mer om Arbetskraftsundersökningarna på scb.se

 

Det pratas mycket om bensinpriser. Vi bjuder på statistik som visar prisutvecklingen...

Det pratas mycket om bensinpriser. Vi bjuder på statistik som visar prisutvecklingen över tid för drivmedel och KPI. Konsumentprisindex (KPI) är den genomsnittliga prisutvecklingen för varor och tjänster.