En del åtgärder i skogen måste anmälas för samråd till Skogsstyrelsen - till exempel...

En del åtgärder i skogen måste anmälas för samråd till Skogsstyrelsen - till exempel om du vill ta ner träd i en nyckelbiotop för att de angripits av granbarkborre. Nu kan du göra denna anmälan direkt i Mina sidor. Kom ihåg att anmälan ska göras minst 6 veckor innan du ska göra åtgärden.

 

Tajmingen är viktig när man ska bekämpa granbarkborren. I den här filmen visar vår...

Tajmingen är viktig när man ska bekämpa granbarkborren. I den här filmen visar vår ekolog Gunnar Isacsson hur man med hjälp av granbarkborrens gångsystem kan se när bekämpningen är som mest effektiv.

 

 

På exkursion i Strömby naturreservat! Tillsammans med Naturvårdsverket och flera...

På exkursion i Strömby naturreservat! Tillsammans med Naturvårdsverket och flera länsstyrelser besöker vi platser med höga naturvärden som blivit angripna av granbarkborre. Vad man kan och bör göra är olika från fall till fall, och därför är det viktig att vi samordnar oss kring vilka åtgärder som kan sättas in – både för att bevara naturvärdena och för att bekämpa granbarkborrarna. Mer om detta finns på skogsstyrelsen.se. https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/angrepp-i-skyddade-omraden/

 

Du vet väl att du måste forsla bort avverkat och skadat virke senast den 1 juli...

Du vet väl att du måste forsla bort avverkat och skadat virke senast den 1 juli i södra Sverige och senast den 15 juli i norra Sverige? Extra viktigt i år eftersom risken för granbarkborreangrepp är stor på många håll. På vår webbplats kan du läsa mer om vad skogsvårdslagen säger om detta.

 

Skogsstyrelsen finns på plats på SkogsElmia tillsammans med Granbarkborreprojektet...

Skogsstyrelsen finns på plats på SkogsElmia tillsammans med Granbarkborreprojektet - Stoppa borrarna! Kom och prata granbarkborrar i Sydveds och Vidas montrar och ta del av våra korta föreläsningar i Elmias Event Tent varje dag kl. 15:00-15:25.

 

 

 

 

 

Hur får man bäst upp ny skog efter en skogsbrand? Den kunskapen har tidigare varit...

Hur får man bäst upp ny skog efter en skogsbrand? Den kunskapen har tidigare varit begränsad. Men efter fyra års studier på brandområdet i Västmanland konstaterar Skogsstyrelsen i en ny rapport att ny skog är på väg upp nästan överallt. Förutsättningarna är goda - om skogsägaren är snabb med åtgärder. https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/goda-forutsattningar-fa-upp-ny-skog-efter-skogsbrand/

 

När gamla diken i skogen ska rensas är det viktigt att det görs på rätt sätt, både...

När gamla diken i skogen ska rensas är det viktigt att det görs på rätt sätt, både för skogstillväxtens och för vattenmiljöernas skull. Skogforsk ger kursen "Dikesrensning i praktiken" där du får lära dig hur det ska göras. Kursen är gratis. Sista anmälningsdag till den första kursen är nu på fredag.

 

Bioenergi – från grot till återföring av aska. Kameror och distansteknik tar alltmer...

Bioenergi – från grot till återföring av aska. Kameror och distansteknik tar alltmer över virkesmätningen. Få kvinnor jobbar i och med skogen, hur står det till med jämställdheten i Skogsbruket? Detta är något av innehållet i nya numret av Skogsstyrelsens tidning Skogseko. https://e-tidning.skogseko.se/1525/Skogseko/227663/Skogseko-nr-2-2019/r?fbclid=IwAR2eWwl5QIbX80F8bSzlvdhHc7H7_Knoz36vQr3dU-s3a1GOdcJf0VsSlbM

 

Du har väl inte missat våra nya filmer om skogens ekosystemtjänster? I dag presenterar...

Du har väl inte missat våra nya filmer om skogens ekosystemtjänster? I dag presenterar vi den femte och sista filmen, som beskriver hur grön infrastruktur bidrar till skogens olika nyttor för människor och djur. Filmerna har vi tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket och du hittar samtliga på skogsstyrelsen.se.

 

I skogen kan vi människor koppla av, träna, fiska eller hämta inspiration. Nästa...

I skogen kan vi människor koppla av, träna, fiska eller hämta inspiration. Nästa del i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets filmer om ekosystemtjänster handlar om dessa så kallade kulturella ekosystemtjänster – Skogen för kropp och själ.

 

Bär, svamp, dricksvatten, viltkött, massaved och timmer. Skogen ger oss en hel buffé...

Bär, svamp, dricksvatten, viltkött, massaved och timmer. Skogen ger oss en hel buffé av möjligheter. Se Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets nästa film om skogens ekosystemtjänster – Skogens dukade bord.

 

Hur vet jag om min skog blivit angripen av granbarkborrar? Här visar vår ekolog...

Hur vet jag om min skog blivit angripen av granbarkborrar? Här visar vår ekolog Gunnar Isacsson vilka tecken du ska titta efter .

 

Idag presenterar vi den andra filmen om skogens ekosystemtjänster som vi tagit fram...

Idag presenterar vi den andra filmen om skogens ekosystemtjänster som vi tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket. Den handlar om hur skogen reglerar vattenflöden, renar luften, förebygger ras och erosion och lagrar kol. Helt enkelt hur skogen gör jobbet.

 

Boksläpp! Skogsstyrelsen kan nu presentera en omfattande naturvårdsbibel som beskriver...

Boksläpp! Skogsstyrelsen kan nu presentera en omfattande naturvårdsbibel som beskriver 600 naturvårdsarter i ord och bild. Boken Skyddsvärd skog är skriven av vår ekolog Johan Nitare.

 

Skadorna på ungtall som uppstått senaste året av hjortdjuren bete har ökat i Götaland,...

Skadorna på ungtall som uppstått senaste året av hjortdjuren bete har ökat i Götaland, visar senaste viltbetesinventeringen (Äbin) i 3 500 bestånd i södra Sverige. Skadorna har ökat i sju av åtta län och det är långt kvar till målet. "De träd som utgör det naturliga fodret för älgen i våra skogar behöver en återhämtning samtidigt som skogsägarnas tro på att det går att föryngra med tall utan omfattande betesskador behöver stärkas", säger vår viltspecialist Christer Kalén.

 

I dag, på Biologiska mångfaldens dag, är det premiär för fem nya filmer om skogens...

I dag, på Biologiska mångfaldens dag, är det premiär för fem nya filmer om skogens ekosystemtjänster, alltså synliga och osynliga nyttor som skogen ger oss människor. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. Filmerna har vi tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket och först ut är filmen Skogens grundstenar.

 

Nu svärmar granbarkborren. Kontrollera din skog regelbundet för att upptäcka nya...

Nu svärmar granbarkborren. Kontrollera din skog regelbundet för att upptäcka nya angrepp. https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/granbarkborren-har-borjat-svarma--skogsagare-behover-agera/

 

Vem får köpa skog? Vilka skatteregler gäller? Hur kan du finansiera köpet? Läs...

Vem får köpa skog? Vilka skatteregler gäller? Hur kan du finansiera köpet? Läs mer på Skogskunskap.se, här finns nya sidor för dig som nyligen blivit skogsägare eller funderar på att köpa skog.

 

I vissa län i Götaland saknas tallen nästan helt i den nya skogen. Det visar en...

I vissa län i Götaland saknas tallen nästan helt i den nya skogen. Det visar en ny analys som Skogsstyrelsen presenterar idag. Om gran sätts istället för tall på typiska tallmarker, ökar risken för skador som torkstress, svamp och skadeinsekter, till exempel granbarkborre. Flera satsningar pågår för att vända trenden.

 

Afrikansk svinpest sprider sig i Europa och drabbar såväl vildsvin som tamgrisar....

Afrikansk svinpest sprider sig i Europa och drabbar såväl vildsvin som tamgrisar. Du kan hjälpa till så att smittan inte får fäste i Sverige. Om du upptäcker ett dött vildsvin i skogen, rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är också viktigt att inte slänga charkprodukter i skogen. Matrester – som vildsvinen kan hitta – kan innehålla smitta. https://bit.ly/2sE1B2W