Nytt nummer av Kingsize Magazine ute nu - här finns tidningen att plocka upp!

Dani M och Prodotto Di Superti är på omslaget av nya numret!

Bostadslarmet: "Det påverkar hela samhällets förmåga"

Bristande rörlighet på bostadsmarknaden leder till att folk väntar med att bilda familj eller till att man väljer att stanna kvar i oönskade relationer, visar två undersökningar från Hemnet.

Bostadslarmet: Det påverkar hela samhällets förmåga

Bristande rörlighet på bostadsmarknaden leder till att folk väntar med att bilda...

Stoppa osäkra åldersbedömningar

De metoder som används för att åldersbedöma ensamkommande asylsökande barn är rättsosäkra och ska utredas. Nu kräver organisationen Farr att alla åldersbedömningar stoppas i väntan på utredningens resultat.

Män som söker barn - "fara för rikets säkerhet"

Män med högt uppsatta yrken använder hbtq-plattformar för att komma i kontakt me...

Över tid väger de positiva effekterna av invandring över de ...

Omfattande forskning i Europa och Nordamerika har visat vilka positiva effekter ...

Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer

Många organisationer verkar i ett sammanhang med ökad komplexitet och hög förändringstakt - och är därför allt mer beroende av ledarnas och medarbetarnas kompetenser, vilket driver ett behov av att utveckla ledare,

Handelshögskolan i Stockholm skriver under klimatramverk för högskolor och universitet

Handelshögskolan i Stockholm är ett av 36 svenska lärosäten som anslutit sig till ett nytt klimatramverk initierat av Chalmers och KTH. Målet med ramverket är sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

SM-veckan i Malmö - imorgon börjar det!

Kanotpolo är först ut, sedan följer SUP, Surfski, K2 Maraton, Shorttrack och K1 Maraton. Hela fem kanotgrenar är med när idrottsfesten SM-veckan drar igång i Malmö imorgon!

Högskolor och universitet ska sänka sina utsläpp

36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk där de åtar sig att ta fram varsin konkret klimatstrategi. Målet är att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Brå rustar det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden

Brottsförebyggande rådet (Brå) har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommuner.

SEMCON UTVECKLAR NYTT SPEL FÖR LÄXLÄSNING I RÖRELSE

Det finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Men hur får vi eleverna att röra sig mer?

Kan stiftet vara prästens arbetsgivare?

REPLIK. Man måste våga pröva även andra lösningar än dem som innebär ett försök till återgång förhållanden som inte alltid fungerade så väl, skriver Gunnar Edqvist i sin replik till biskop Johan Tyrberg.

500 forskare samlas i Sverige

En av världens största internationella forskarkonferenser inom barn- och ungdomslitteratur anordnas i Stockholm i augusti.

Därför fick damerna vänta på backhoppning till 2014 (!)

Att kvinnor skulle delta i OS har inte varit en självklarhet, i alla fall inte i alla grenar. För att få vara med i backhoppning fick kvinnorna vänta till för fem år sen, 2014.

Högskolan Dalarna tar ökat ansvar för klimatet

36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete - ska sänka egna utsläpp

Pressmeddelande från KTH och Chalmers 36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk.

Forskning om inkluderande turism

Hur kan marknadsföring av platser bli mindre stereotyp och mer inkluderande? Och vilken roll kan turism spela för integrationen i samhällen?

Antalet studenter vid statliga universitet...

och högskolor som stängs av eller varnas ökar kraftigt. Sämst i klassen när det gäller andel disciplinärenden är Mälardalens högskola och Södertörns högskola.

Det här är den populäraste midsommardansen

Mats Olsson, adjunkt på Malmö universitet, har tagit fram en topplista över midsommardanser. Förskolan och skolan har ett ansvar för att de här kunskaperna förs vidare. Mats Olsson, adjunkt på Malmö universitet.