A Brand New World får order av Nor-Cargo

Report this content

A Brand New World får order av Nor-Cargo A Brand New World får order på en av sina mobila internettjänster av Nor- Cargo, ett av Norges största transportbolag. Initialt omfattar ordern åtta system för online positionering och logistik över Internet. Ordern på 200 000 NOK är av stort strategiskt värde för bolaget. Nor-Cargos verksamhet, som omfattar godstransporter med lastbil, båt och flyg, ställer stora krav på logistik och kommunikation mellan huvudkontoret och de enskilda transportmedlen. Med sina 500 lastbilar i åtanke har man därför under den senaste sexmånaders perioden testat och utvärderat ett antal system för fleet management*. Valet föll på TruckTracker, ett system som marknadsförs och säljs av TransportOnline, ett dotterbolag till A Brand New World. "A Brand New Worlds system gör det lätt att få en god överblick över våra fordon samtidigt som det underlättar kommunkationen med dem. Systemet sparar mycket pengar eftersom vi idag har stora kostnader för mobiltelefoni och manuell positionering av fordonen. En annan fördel med systemet är att det inte kräver någon installation på kontoret, alla uppgifter går att komma åt direkt över Internet", säger Nor-Cargos ansvarige för utlandstrafik, Kenneth Helgesen. "En sådan här order är strategiskt viktig för oss samtidigt som den är ett bevis på att våra system håller en mycket hög klass.", säger Tore Frihagen, försäljnings- och marknadschef, TransportOnline, A Brand New World. TruckTracker ger operatören information om fordonets aktuella position, historik över tidigare position och till vilken adress det är på väg. Operatören kan enkelt ge order till fordonen och övervaka förloppet på en PC-skärm. Till systemet kan också kopplas sensorer som mäter temperatur i kylutrymmen och larmar då temperaturen hamnar utanför önskat intervall. Systemets stora vinst ligger i kopplingen till Internet. * Fleet management - är ett system som gör det möjligt att se ett fordons position på en karta via Internet. Med en enkel meny kan man också se fordonets status, historia samt skicka kommandon. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett fast pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Pål Krüger, VD A Brand New World Tel: 08-477 99 55 Mobil: 0708-35 30 05 paul.kruger@abrandnewworld.se Tore Frihagen, försäljnings- och marknadschef TransportOnline AS, A Brand New World Tel: +47 22 57 07 52 Mobil: +47 90 19 06 40 toref@transportonline.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar