A Brand New World får order till ett värde av 23 MSEK

Report this content

A Brand New World får order till ett värde av 23 MSEK A Brand New World har tecknat ett avtal med tjänsteoperatören Etheraction till ett värde av drygt 23 MSEK. Initialt ska A Brand New World inom området mobilt Internet utveckla en kommunikationsmodul avsedd för handdatorer (PDA:s). Via öppna plattformar med standardoperativsystem kommer modulen ge användarna möjlighet att utnyttja ett antal tjänster som Etheraction ämnar erbjuda. Omsättningen för kommunikationsmodulen beräknas till minst 200.000 enheter inom 24 månader, vilket motsvarar ett värde om cirka 250 MSEK. A Brand New World och Etheraction har tecknat ett avtal om utveckling av en mottagare för handdatorer med integrerad GSM, GPRS* och DAB*. Avtalet löper fram till 2001-12-31. Fakturering kommer att ske månadsvis i efterskott. Utöver detta har bolagen undertecknat ett letter of intent avseende ett mer ingående samarbete rörande utveckling av tekniska lösningar för kombinering av broadcast och telekommunikation. "Samarbetet med Etheraction ligger helt i linje med vår strategi att utveckla och erbjuda alternativa och kompletterande infrastrukturer för mobilt Internet. Framtidens terminal för mobilt Internet utgörs av en handdator med radioenhet kompletterad med telefonifunktion. Affären visar att vi är rätt positionerade för vidareutveckling av mobilt Internet", säger Pål Krüger, VD A Brand New World. "Skälet till att Etheraction valt A Brand New World som leverantör är den gemensamma vision som sätter den mobila individen i centrum.Vi kommer att bli den första operatören som sänder multimediatjänster med hög kapacitet över mobilt Internet. Tjänsterna och tekniken ger individen helt nya möjligheter", säger Robert Kornfeld, VD för Etheraction. *DAB - Digital Audio Broadcasting, en standard för marksänd digital radio. Idag täcks 85% av Sveriges befolkning av DAB. *GPRS - General Packet Radio Service, tjänst där data skickas i paket över GSM. A Brand New World (publ)(fd Radio Design) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Etheraction AB är ett ungt snabbväxande företag inom mobilt bredband. Företaget grundades i maj 2000 och har idag cirka 20 anställda med kontor i Stockholm och London. I konvergensen mellan broadcast och telekom verkar Etheraction för nya tjänstekoncept till mobila individer. Ambitionen är att verka på en global marknad med operatörsskap i minst femton länder på fem års sikt. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Pål Krüger, VD A Brand New World Tel: 08-477 99 00 paul.kruger@abrandnewworld.se Robert Kornfeld, VD Etheraction Tel: 08-555 727 01 Mobil: 0703-20 57 91 robert.kornfeld@etheraction.com Mikael Engström, informationschef Tel: 08-477 95 63 gmien@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00270/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00270/bit0003.jpg Bild