A Brand New World inleder strategiskt samarbete med Spotinfo

A Brand New World inleder strategiskt samarbete med Spotinfo A Brand New World inleder ett strategiskt samarbete med det nystartade Facility Management*-företaget Spotinfo för att i snabb takt implementera mobilt Internet på marknaden. Spotinfo kommer att marknadsföra en databastjänst baserad på mobilt Internet som leder till stora besparingar för byggnads- och fastighetsbranschen. Sverigemarknaden beräknas till 2 miljarder per år. Spotinfo uppskattar försäljningen de närmaste 18 månaderna till 14 MSEK. A Brand New World går in som 49% delägare i företaget. Samarbetet är ett led i A Brand New Worlds tillväxtstrategi att hitta strategiska allianser för att stärka utbyggnaden av alternativ och kompletterande teknik för mobilt Internet. Utbyggnaden sker snabbt genom att man förlänger det befintliga bredbandsnätet med trådlösa nätverk där det behövs. Spotinfos tjänster binds samman med A Brand New Worlds mjukvara och hårdvara. Det nystartade företaget grundar sin verksamhet på avsaknaden av moderna IT-system inom fastighets- och byggnadsbranschen. Företagets tjänst utgörs av en unik databas som kommunicerar med kundernas existerande databaser. Den simulerar och åskådliggör projektering, byggande, fastighetsförvaltning och Facility Management. Via mobilt Internet erbjuder tjänsten realtidsåtkomst av information om fastigheter. I dagsläget saknas sådana här tjänster helt och hållet på marknaden. "Det här kommer att revolutionera hela fastighetsmarknaden och potentialen är enorm. A Brand New World kan på det här sättet också skynda på utbyggnaden av mobilt Internet. I och med att vi tillför den trådlösa tekniken till Spotinfos system har vi också skapat en kraftfull marknadsfördel", säger Tom Bryant-Meisner, vVD, A Brand New World. De senaste siffrorna (1996) visar att förvaltningskostnaderna under året uppgick till 150 miljarder SEK i Sverige. Trots att förvaltningen av en byggnad är ca 10 ggr dyrare än byggnadsskedet, mätt över byggnadens ekonomiska livslängd, har det hittills varit i det närmaste vattentäta skott mellan faserna projektering, byggande och förvaltning. Intäkterna från Spotinfos tjänster kommer att erhållas i två steg. Först tar man betalt per kvadratmeter av fastigheten i och med att lösningen implementeras och Spotinfo tjänsten upprättas. Därefter debiteras en liten avgift varje gång förvaltaren eller någon annan intressent använder den aktuella Spotinfo tjänsten. *Facility Management betyder styrning av all verksamhet i en byggnad eller anläggning - från personal till inventarier. Teknisk information: Spotinfos tjänst byggs upp genom att fastigheten i fråga först mäts upp. En virtuell, digital fullskalemodell av fastigheten skapas. Tjänsten är en databas vilken har direktkopplad grafisk representation. Genom att länka systemet via mobilt Internet kan ritningar och andra uppgifter uppdateras och användas i realtid på plats i t ex en laptop och inga existerande uppgifter från andra register behöver läggas in på nytt. Tjänstens gränssnitt är så enkelt att vem som helst kan använda det för att till exempel anmäla en skada, varpå ett serviceföretag automatiskt blir kontaktat via Internet. Den interaktiva kommunikationen kan ske från varje punkt i fastigheten och vid varje tidpunkt. Informationen som hämtas eller uppdateras kan avse uppgifter om fastighetens material, dimensioner, mått, underhålls-, drifts- och förvaltningsaspekter. Uppgifterna kan hämtas i form av ritningar i valfri skala och som 3D-modeller, i vilka man kan röra sig, alternativt som mängdlistor över ingående material och produkter, samt anvisningar och manualer som text och bilder. Vid Facility Management kopplas ett valfritt antal enskilda digitala modeller samman till en s k Spotinfotjänst. Denna hanterar förutom allt som rör fastigheten, även verksamheten, personal, inventarier, serviceavtal, hyresavtal, etc. Spotinfo är ett samägt bolag mellan A Brand New World och arkitekten Per Arne Ivarsson. Avsikten är att lansera och marknadsföra en integrerad tjänst baserad på mobilt Internet som åskådliggör och simulerar allt som rör projektering, byggande, fastighetsförvaltning och facility management. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Tom Bryant-Meisner, vVD Per Arne Ivarsson, VD A Brand New World Spotinfo AB Tel: 08-477 99 40 Mobil: Tel: 040-48 20 00 Mobil: 0708-353031 0708-22 11 34 tom.bryant- pa.ivarsson@spina.se meisner@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar