A Brand New World kallar till extra bolagsstämma

Report this content

A Brand New World kallar till extra bolagsstämma Styrelsen i A Brand New World har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 15 november 2000. Bolagsstämman skall behandla styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 10.000.000 stam B-aktier. Styrelsen föreslår därutöver vissa smärre ändringar i bolagsordningen. A Brand New World har anlitat H&Q Technology som finansiell rådgivare. " Det känns positivt när vi nu inleder arbetet mot en förestående nyemission enligt vår strategi och ekonomiska plan. Det föreslagna bemyndigandet syftar till att genom en nyemission ge bolaget en stärkt kapitalbas för att kunna genomföra erforderliga investeringar, tillföra ytterligare rörelsekapital samt att möjliggöra en fortsatt expansion för bolaget och koncernen", säger Pål Krüger VD, A Brand New World. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Pål Krüger, VD Jan Arpi, CFO A Brand New World A Brand New World Tel: 08-477 99 55 Tel: 08-477 95 87 Mobil:0708-35 30 05 Mobil:0706-35 74 42 paul.kruger@abrandnewworld.se jan.arpi@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar