A Brand New World lanserar Low Cost Radio, ett starkt komplement till Bluetooth

A Brand New World lanserar Low Cost Radio, ett starkt komplement till Bluetooth A Brand New World lanserar en ny lågstrålande lågkostnadsradio för användning inom såväl industri som för ex intelligenta hem. Low Cost Radio, är en plattform, som gör det möjligt att skapa trådlös förbindelse mellan alla tänkbara apparater och sensorer. A Brand New World räknar med att ta en stor del av den svenska marknaden som beräknas till 15 miljoner enheter inom en femårsperiod. A Brand New Worlds samarbetspartner, National Semiconductor, uppskattar världsmarknaden för den här typen av produkter till att vara enorm. "Vi förväntar oss att 500 miljoner apparater kommer att bli uppkopplade via denna teknik inom fem år. Uvecklingen drivs bl a av behovet att begränsa strömförbrukningen i energibesparingssyfte", säger John R Phelps, Vice President Analog Micro Controllers, National Semiconductor. Lanseringen av Low Cost Radio ligger i linje med A Brand New Worlds vision att ge den mobila individen billig och lättillgänglig kommunikation genom utveckling och förbättring av redan existerande teknik. Med den här plattformen kan man skapa en mängd applikationer, som kan kopplas mot mobilt Internet. Low Cost Radio skiljer sig från Bluetooth främst i fråga om räckvidd, bandbredd samt länkningsförmåga. Bluetooth kan idag överföra en ganska stor mängd information och har en räckvidd på drygt 10m. Low Cost Radio överför mindre informationsmängder men har å andra sidan en räckvidd på upp till 100 meter. För att ytterligare kunna öka räckvidden stödjer Low Cost Radio även länkning mellan upp till 14 radiomoduler, samtidigt som den ändå förbrukar minimalt med ström. Exempel på apparatur som enkelt kan kommunicera genom Low Cost Radio är olika typer av vitvaror, larm, rörelsedetektorer, termostater, reläer, termometrar och kontakter. "Det är med stor tillfredställelse jag noterar att vårt partnerskap med National Semiconductor resulterar i både kostnadseffektiva, lågstrålande och strömsnåla produkter. Low Cost Radio har en enorm potential", säger Pål Krüger, VD A Brand New World. Sändningseffekt för olika typer av radio: Cirkaeffekt i Teknik mW GSM 100-2500 DECT 200 W-LAN 100 (802.11) Blue Tooth10 Low Cost Radio 1 Low Cost Radio kommunicerar med en sändareffekt på 1 mW på frekvensen 433,92 MHz. Detta är en s k öppen frekvens där användaren inte behöver något radiotillstånd. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Pål Krüger, VD Erik Stening, A Brand New World produktansvarig Tel: 08-477 99 55 ICU Scandinavia , A Brand New World Mobil:0708-35 30 05 Tel: 031 77 99 444 paul.kruger@abrandnewworld.se Mobil:0703 100 530 erik.stening@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar