A Brand New World minskar sin personalstyrka

A Brand New World minskar sin personalstyrka Som ett led i det tidigare aviserade kostnadsbesparingsprogrammet kommer antalet anställda att minska med 50-70 personer. Samtidigt intensifieras nu insatserna inom försäljning och marknadsföring för att i kombination med ovannämnda kostnadsbesparingar möjliggöra för bolaget att nå break- even i slutet av år 2001. Åtgärdsprogrammet, varav personalminskningarna är en viktig del, initierades 10 januari. Målsättningen är att erhålla lönsam tillväxt och långsiktig stabilitet för bolaget, vilket förutom personalnedskärningarna uppnås genom ytterligare fokusering på system för mobilt Internet. "I dagsläget är bedömningen att personalminskningen kommer att omfatta mellan 50-70 personer. Naturligtvis är det tråkigt att behöva säga upp medarbetare, men det är nödvändigt för att vi ska kunna få balans i verksamheten. Min övertygelse är att vi trots allt kan behålla nyckelkompetenser, bl a inom FoU och intäktsgenererande funktioner", säger Pål Krüger, VD, A Brand New World. Uppsägningarna genomförs i moderbolaget och dessutom kommer nio personer att varslas i dotterbolaget Avantego. Individuella förhandlingar kommer att inledas omgående. I moderbolaget är det i första hand overhead som berörs. Besparingsprogrammet får fullt genomslag under kvartal tre i år. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla och marknadsföra system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Företagets teknik gör att den mobila individen alltid kan vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. Tekniken man använder kan ses som både alternativ och komplement till UMTS, tredje generationens mobiltelefonisystem. A Brand New World har idag ca 220 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Pål Krüger, VD A Brand New Jan Arpi, vVD & CFO A Brand World New World Tel: 08- 477 99 55 Tel: 08 - 477 95 87 Mobil: 0708-35 30 05 Mobil: 0706 - 35 74 42 E-mail: E-mail: paul.kruger@abrandnewworld.se jan.arpi@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00210/bit0001.pdf

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar