A Brand New World presenterar ett system för att bygga cellulära blåtandsnät

A Brand New World presenterar ett system för att bygga cellulära blåtandsnät A Brand New World presenterar ett Bluetooth-baserat system, Blue2Go. Systemet är det första som visar att det är möjligt att bygga cellulära nät för mobilt Internet baserat på Bluetooth. Blue2Go gör det möjligt för operatörer att erbjuda mobila internettjänster till en låg kostnad. Blue2Go visas på Nordic Bluetooth Wireless Technology Conference på Berns den 4-5 oktober. "Vi har sagt att vi ska leverera system som ska göra det möjligt för alla att få tillgång till mobilt Internet. Blue2Go är ett stort steg i den riktningen. Nu öppnar sig en enorm marknad för oss, och visst är det kul att vara först", säger Pål Krüger, VD A Brand New World. Blue2Go är dock inte enbart ett nytt sätt att koppla upp sig mot Internet. Blue2Go stöder internet-telefoni (IP) över blåtand, vilket gör att handdatorer kan fungera som mobiltelefoner. A Brand New World levererar Blue2Go under första halvåret 2001. Genom Blue2Go kommer operatörer att förse hela hus, företag eller områden, så kallade hot-spots, med ett fullvärdigt tjänsteutbud. Blue2Go är en plattform som mobila produkter från såväl A Brand New World som andra leverantörer kan nyttja. Blue2Go stöder mobilt Internet, mobila kontorsfunktioner, telefoni, intelligenta hem-funktioner och microbetalningar. "Blue2Go är ett stort steg på vägen till att ta Bluetooth från sladdersättare till att vara ett fullvärdig cellulärt system, vilket ger alternativa operatörer förutsättningar att bygga mobila internettjänster", säger Per Leine, Mobile Application Manager, A Brand New World. Analysföretaget Merryl Lynch beräknar att antalet produkter utrustade med blåtand år 2001 kommer uppgå till trettiofem miljoner enheter, och år 2002 till 200 miljoner. Enheterna kommer behöva kommunicera via blåtandsbaserat nät. A Brand New World bedömmer att Blue2Go kommer ta en stor del av den marknaden. Tekniska fakta (Systemet Blue2Go består av tre delar): 1. Blue2Go server - Servern med tillhörande programvara innehåller en cellulär styrenhet för mobila IP-adresser samt en celladministration för maximalt utnyttjande av basstationerna och frekvensområdet. Vidare innehåller severn en application broker som gör att den mobila enheten fungerar som en tunn klient, dvs att all programvara finns på servern och laddas upp till handdatorn på kommando. Servern styr även IP-telefonikommunikationen. 2. BlueClip- Ett clip on som monteras på till exempel en handdator (PDA) och som möjliggör kommunikation i ett cellulärt system baserat på Bluetooth. 3. LAN-access point - Basstation som stöder överföringar av sessioner mellan basstationer när den mobila enheten rör sig. Kan även fås med A Brand New Worlds smarta array-antenn, vilken ger längre räckvidd och ökad kapacitet. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett fast pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Pål Krüger, VD Per Leine, Mobile A Brand New World Application Manager Tel: 08-477 99 55 Mobil: A Brand New World 0708-35 30 05 Tel: 08-477 98 14 Mobil: paul.kruger@abrandnewworld.se 0708-73 76 79 per.leine@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00930/bit0002.pdf

Dokument & länkar