A Brand New World tecknar avtal med Tamro MedLab koncernen

Report this content

A Brand New World tecknar avtal med Tamro MedLab koncernen A Brand New World och Tamro MedLab har ingått avtal gällande försäljning av ett unikt trådlöst system för temperaturövervakning. Systemet är baserat på A Brand New Worlds nya lågkostnads-radio, Low Cost Radio. Tamro MedLab har fått försäljningsrätten till temperaturövervaknings-systemet i tre år och beräknas sälja system för 5 MSEK under den närmaste treårsperioden - ca 50% tillfaller A Brand New World. Via avtalet med Tamro MedLab får A Brand New World tillgång till en försäljningskanal för produkten på den svenska marknaden. Totalmarknaden för denna produkt beräknas uppgå till ca 35 MSEK i Sverige och drygt en miljard SEK i Europa. Tamro MedLab koncernen omsätter 900 MSEK och är den ledande aktören i Sverige, Finland, Norge, Danmark samt Baltikum inom laboratorieutrustning och sjukvårdsutrustning. Tamro avser att på sikt sälja systemet i samtliga länder där de är verksamma. Bland de kunder som redan bestämt sig för att använda systemet märks bl.a Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Apoteksbolaget samt Linköpings Universitetssjukhus. Tamro räknar med att 20% av Sveriges ca 10 000 laboratorier kommer använda trådlösa applikationer av detta slag inom 5 år. "Med A Brand New Worlds system går vi i bräschen för att föra in effektiv, modern IT i Sveriges laboratorier," säger Stefan Baneryd, VD för Tamro MedLab Sverige. Systemet har utvecklats för att mäta temperaturen på ett stort antal mätpunkter och via radio överföra resultaten till en PC. För de allra flesta laboratorier är det nödvändigt att få en total kontroll över all förvaring och samtidigt en översiktlig historik. Detta är delar av laboratoriernas allt högre kvalitetskrav där även rapportering och spårbarhet är mycket väsentligt. Systemet planeras inom en snar framtid att kunna kopplas mot Internet. "Det här är den första i en lång rad av produkter som är baserade på vår så kallade Low Cost Radio. Marknaden för lågstrålande billig radio är oerhört stor, såväl inom sjukvården som inom industrin. Samarbetet med Tamro ger oss ett gott perspektiv på denna marknad", säger Erik Stening, produktansvarig, A Brand New World Tekniska fakta: Systemet för temperaturövervakning består av en vanlig PC med A Brand New Worlds mjukvara installerad. Till PC´n ansluts en så kallad masterenhet som har till uppgift att hämta data från ett antal sensorenheter vid respektive mätplats. Masterenheten och sensor-enheterna bildar ett nätverk som kommunicerar digitalt via radio och styrs av mjukvaran i PC´n. I mjukvaran ställer man in unika larmgränser och intervaller för alla sensorenheter. Upp till 100 sensorenheter kan anslutas i ett nätverk. Sensorenheterna placeras inom en radie på 20-100 m från masterenheten. Räckvidd kan ökas genom att använda befintliga sensorenheter som repeaters. Nätverket kommunicerar med en sändareffekt på 1 mW på frekvensen 433,92 MHz. (Detta är en så kallad öppen frekvens där användaren inte behöver något radiotillstånd). Alla sensorenheter kan få sina unika inställningar och namn. I ett och samma system kan man övervaka utrustning så som frysar, kylar, inkubatorer, blodkylar mm, alla med unika inställningar. I mjukvaran presenteras resultaten i form av ett överskådligt menysystem med grafisk samt numerisk visning. Eventuella larm presenteras akustiskt och/eller grafiskt. Databasen är uppdelad i en mätvärdeslogg där alla mätvärden sparas samt en avvikelselogg där alla larm eller eventuella felmeddelanden sparas. Det är enkelt att ta en backup på databasen. Systemet kan utökas med GSM-modul för att kunna sända larm via SMS. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abnw.net eller kontakta: Pål Krüger, VD Erik Stening, A Brand New World produktansvarig Tel: 08-477 99 55 ICU Scandinavia , A Brand New World Mobil: 0708-35 30 05 Tel: 031 77 99 444 paul.kruger@abrandnewworld.se Mobil: 0703 100 530 erik.stening@abrandnewworld .se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar