A Brand New Worlds strategiska samarbetspartner Spotinfo får order på 1,4 MSEK

Report this content

A Brand New Worlds strategiska samarbetspartner Spotinfo får order på 1,4 MSEK Bolaget Spotinfo, i vilket A Brand New World är delägare till 49%, har fått en order på en tjänst baserad på mobilt Internet omfattande ett värde på 1,4 MSEK. Tjänsten som riktar sig till byggnads- och fastighetsbranschen leder till stora besparingar och beräknas driftsättas före detta årsskifte. A Brand New World levererar den trådlösa tekniken (mjukvara och hårdvara) för att koppla tjänsten till mobilt Internet. Marknaden för denna typ av tjänster beräknas till 2 miljarder per år i Sverige. Affären innebär bland annat att A Brand New World förlänger det fasta bredbandsnätet med ett trådlöst nät. Genom att man använder och utvecklar redan existerande teknik kan man leverera sådana här lösningar redan idag. Själva tjänsten som ordern omfattar är en s k Spotinfotjänst, Heritage- modell och innebär en lösning speciellt anpassad för vård och underhåll av bebyggelse som skall bevaras och byggnadsminnen av alla slag. Beställare är Björnstorp Svenstorp godsförvaltning i Skåne. Spotinfo grundar sin verksamhet på fastighetsbranchens avsaknad av moderna IT-system. Spotinfos tjänst kommunicerar trådlöst med kundernas existerande databaser i realtid. Förvaltarens kontroll över fastigheten förbättras avsevärt med stora kostnadsbesparingar som följd. I dagsläget saknas sådana här tjänster helt och hållet på marknaden. "Det faktum att vi har fått en order omgående är ett bevis på tjänstens unika egenskaper och marknadspotential.", säger Per Arne Ivarsson, VD, Spotinfo. Teknisk information: Spotinfos tjänst byggs upp genom att fastigheten i fråga först mäts upp. En virtuell, digital fullskalemodell av fastigheten skapas. Tjänsten är en databas vilken har direktkopplad grafisk representation. Genom att länka systemet via mobilt Internet kan ritningar och andra uppgifter uppdateras och användas i realtid på plats i t ex en laptop och inga existerande uppgifter från andra register behöver läggas in på nytt. Tjänstens gränssnitt är så enkelt att vem som helst kan använda det för att till exempel anmäla en skada, varpå ett serviceföretag automatiskt blir kontaktat via Internet. Den interaktiva kommunikationen kan ske från varje punkt i fastigheten och vid varje tidpunkt. Informationen som hämtas eller uppdateras kan avse uppgifter om fastighetens material, dimensioner, mått, underhålls-, drifts- och förvaltningsaspekter. Uppgifterna kan hämtas i form av ritningar i valfri skala och som 3D-modeller, i vilka man kan röra sig, alternativt som mängdlistor över ingående material och produkter, samt anvisningar och manualer som text och bilder. Vid Facility Management kopplas ett valfritt antal enskilda digitala modeller samman till en s k Spotinfotjänst. Denna hanterar förutom allt som rör fastigheten, även verksamheten, personal, inventarier, serviceavtal, hyresavtal, etc. *Facility Management betyder styrning av all verksamhet i en byggnad eller anläggning - från personal till inventarier. Spotinfo är ett samägt bolag mellan A Brand New World och arkitekten Per Arne Ivarsson. Avsikten är att lansera och marknadsföra en integrerad tjänst baserad på mobilt Internet som åskådliggör och simulerar allt som rör projektering, byggande, fastighetsförvaltning och facility management. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla alternativa, kompletterande system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Den mobila individen skall alltid kunna vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. A Brand New World har idag ca. 200 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB, TransportOnline AS, Brace AB och ICU AB ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abrandnewworld.se eller kontakta: Tom Bryant-Meisner, vVD Per Arne Ivarsson, VD A Brand New World Spotinfo AB Tel: 08-477 99 40 Mobil: Tel: 040-48 20 00 Mobil: 0708-353031 0708-22 11 34 tom.bryant- pa.ivarsson@spina.se meisner@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar