A1M Pharma kontrakterar Elisabeth Augustsson som Regulatory Affairs-konsult

Report this content

A1M Pharma har kontrakterat Elisabeth Augustsson – med över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling – för att stärka resurserna gällande bolagets regulatoriska frågor inför kommande kliniska studier.

Elisabeth Augustsson är i grunden apotekare, och har innehaft ledande befattningar inom regulatoriskt arbete på bolag som Pharmacia, Medivir, Biovitrum och Karo Pharma (tidigare Karo Bio). På A1M Pharma kommer hon att ansvara över bolagets regulatoriska frågor och primärt sköta kontakten med regulatoriska myndigheter. Hon kommer även att arbeta med förberedelser och genomförande av säkerhetsstudier samt kommande kliniska studier. Elisabeth Augustsson tillträdde tjänsten som Regulatory Affairs-konsult den 29 september 2016.

– Det är viktigt att vi fortsätter stärka teamet med den kompetens som krävs för att effektivt kunna driva utvecklingen av våra projekt närmare en kommersialisering. I takt med att projekten utvecklas ökar de regulatoriska kraven, och vi är övertygade om att Elisabeth Augustsson har det som krävs för att effektivt hantera dessa krav och föra en bra dialog med regulatoriska myndigheter. Detta arbete är avgörande för att få studier och behandlingar godkända, säger vd Tomas Eriksson.

– A1M Pharma har en mycket intressant projektportfölj och befinner sig i ett spännande skede. Det ska bli intressant att tillsammans med teamet vara med och utveckla det kliniska programmet och ta bolagets läkemedelskandidater närmare ett marknadsgodkännande, säger Elisabeth Augustsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB

E-post: te@a1m.se

Telefon: 046-286 50 30

Om A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år i sjukdomen, och den är orsaken till 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken prediktiv diagnostik eller behandling för de nedsättningar av njurfunktionen som är förknippade med havandeskapsförgiftning. I allvarliga fall tvingas läkare att avbryta graviditeten, vilket leder till för tidigt födda barn och medför stora vårdkostnader. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin – har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som ofta sammanhänger med större kirurgiska ingrepp och strålbehandlingar mot cancer. Bolaget bedriver därför även utveckling av behandling för dessa akuta njurskador. Första indikation är njurskydd vid PRRT – en målsökande strålbehandling mot cancer – i syfte att möjliggöra utökad behandlingsnivå och på så sätt mer effektivt bekämpa cancern. Över 12 miljoner människor drabbas varje år av akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador.

Dokument & länkar