AAK:s delårsrapport för andra kvartalet 2012

Koncernchefens kommentar

Food Ingredients fortsätter att generera stark tillväxt och förbättrad vinst. Bolaget redovisar ett mycket starkt kassaflöde.

Rörelseresultatet uppgick till 218 (196) Mkr före förvärvsrelaterade kostnader på 7 Mkr, en förbättring med 11 % jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Affärsområdenas resultat:

  • Food Ingredients uppnådde ett rekordhögt kvartalsresultat på 156 (120) Mkr, en ökning med 30 %.
  • Chocolate & Confectionery Fats rapporterade ett rörelseresultat på 65 (70) Mkr.
  • Technical Products & Feed hade ännu ett utmanande kvartal, men resultatet uppgick till 20 (28) Mkr.

Vinsten per aktie ökade från 3,04 till 3,14 kronor, en förbättring med 3 %.

Nettoomsättningen uppgick till 4.207 (3.907) Mkr under andra kvartalet.

Bolaget generade ett mycket starkt operativt kassaflöde på 351 (-41) Mkr. Detta inkluderar förändringar av rörelsekapitalet, vilket förbättrades med 196 (-272) Mkr.

Volymer och affärsutveckling
Kvartalet kännetecknades av volymtillväxt för koncernen med 11 % jämfört med föregående år.

Inom Food Ingredients var volymtillväxten 21 % och för jämförbara enheter 2 %, inklusive en högre andel förädlade specialprodukter.
Chocolate & Confectionery Fats hade fortsatt stabila volymer, en ökning på 1 %, och Technical Products & Feed en minskning med 6 %.

AAK Acceleration
AAK:s Accelerationsprogram (Tillväxt-Effektivitet- Människor) ger även fortsatt positiva effekter.

Nya förvärv
I slutet av andra kvartalet gjorde AAK två förvärv; Oasis Foods Company i USA (med en omsättning på 925 Mkr 2011) och Crown-Foods A/S i Danmark (omsättning på 60 Mkr 2011). Båda företagen är verksamma inom Food Ingredients - Food Service.

Avslutande kommentarer
Hur det förvärrade allmänna ekonomiska läget i Europa kommer att påverka vår bransch är svårt att förutsäga. Genom AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader, värdeskapande lösningar och gemensam produktutveckling tillsammans med våra kunder samt AAK Acceleration gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska för framtiden, främst drivet av ett mycket starkt Food Ingredients.

Arne Frank
Koncernchef och vd 

Kontaktperson, Investor Relations
Arne Frank, Koncernchef och vd
Telefon: + 46 40 627 83 00

Peter Korsholm, Finansdirektör
Telefon: + 46 40 627 83 00

Fredrik Nilsson, Chef Investor Relations
Telefon: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Information
AarhusKarlshamn AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i denna rapport enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 juli 2012 kl. 11.00 CET.

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar