Andra kvartalet 2012

AarhusKarlshamn AB - Food Ingredients fortsätter att generera stark tillväxt och förbättrad vinst. Bolaget redovisar ett mycket starkt kassaflöde.

  • Volymtillväxt för koncernen med 11 % jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 4.207 (3.907) Mkr, en ökning med 300 Mkr främst till följd av förvärv, organisk tillväxt och en positiv valutaomräkningseffekt på 107 Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 218 (196) Mkr före förvärvsrelaterade kostnader på 7 Mkr, en förbättring med 11 % jämfört med motsvarande kvartal 2011.
  • Företagets största affärsområde, Food Ingredients uppnådde ett rekordhögt kvartalsresultat på 156 (120) Mkr, en ökning med 30 %.
  • Chocolate & Confectionery Fats rapporterade ett rörelseresultat på 65 (70) Mkr.
  • Företagets minsta affärsområde, Technical Products & Feed hade ännu ett utmanande kvartal, men resultatet uppgick till 20 (28) Mkr.
  • Bolaget generade ett mycket starkt operativt kassaflöde på 351 (-41) Mkr. Detta inkluderar förbättringar av rörelsekapitalet, vilket minskade med 196 (-272) Mkr.
  • Vinsten per aktie ökade från 3,04 till 3,14 kronor, en förbättring med 3 %.
  • Två förvärv mot slutet av andra kvartalet ; Oasis Foods Company i USA (med en omsättning på 925 Mkr 2011) och Crown-Foods A/S i Danmark (omsättning på 60 Mkr 2011). Båda företagen är verksamma inom Food Ingredients – Food Service.

Avslutande kommentar: ” Hur det förvärrade allmänna ekonomiska läget i Europa kommer att påverka vår bransch är svårt att förutsäga. Genom AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader, värdeskapande lösningar och gemensam produktutveckling tillsammans med våra kunder samt AAK Acceleration gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska för framtiden, främst drivet av ett mycket starkt Food Ingredients”, säger Arne Frank, koncernchef och VD.

Delårsrapport för andra kvartalet 2012 presenteras idag, den 19 juli 2012 kl 13.00 lokal tid vid en press- och analytikerkonferens via telefon. För att deltaga i konferensen vänligen se instruktioner under Investorfliken på AAK:s hemsida http://www.aak.com.

Eventuella frågor besvaras av:

Arne Frank,
VD och Koncernchef
Tfn: + 46 40 627 83 00

Peter Korsholm
Ekonomi- och Finansdirektör
Tfn: + 46 40 627 83 00

Fredrik Nilsson
Chef Investor Relations
Tfn: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 kl.11.00 lokal tid.

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar