Karlshamns investerar 60 Mkr i ökad konkurrenskraft

Karlshamns styrelse har vid dagens möte beslutat att investera ca 60 Mkr i kostnadsbe- sparande åtgärder med kort återbetalningstid, som kommer att ha fullt genomslag 2006. Kostnadsförbättringarna är en del i ett program för att effektivisera verksamheten med målet att förbättra resultatet med 100 miljoner kronor från år 2006. Programmet presenterades i samband med den senaste kvartalsrapporten i oktober. Energiförbättringar En investering till ett värde av 33 Mkr skapar förutsättningar för eldning med träpellets. Denna investering ger större bränsleflexibilitet och väsentligt lägre energikostnad relativt de bränslen som används idag. Processförbättringar Dotterföretaget Tefac, som ingår i affärsområde Tekniska produkter, investerar 25 Mkr i en ny reningsprocess för råvaror. Detta innebär ökad kapacitet för specialprodukter samt minskad förbrukning av tillsatsmaterial och energi. - Med dessa offensiva investeringar, som är en del i vårt 100 miljoners program, möter vi den dramatiskt ökande konkurrensen i omvärlden, säger koncernchefen Jerker Hartwall För mer information kontakta Gunnar Bystedt, Global Production Manager, Supply Chain, telefon 0454 821 45, mobiltelefon 0708 675 145, alternativt informationsdirektör Bo Svensson, telefon 0454 821 93, mobiltelefon 0708 182 193

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar