Karlshamns säljer andel i schweiziskt bolag

Karlshamns AB säljer sin andel på 20 % i det schweiziska försäljningsbolaget AKOLEO till dess huvudägare Oleotrading. Karlshamns har sedan AKOLEOs bildande 1986 haft ett tjugoprocentigt ägande i bolaget. AKOLEO har utgjort en bas för affärer till länder i Östeuropa samt Nordafrika. - Bolagets verksamhet har förändrats med åren liksom förutsättningarna att göra affärer inom dessa marknadsområden. Vi har bestämt oss för att avyttra vår del i bolaget och koncentrera oss på vår kärnverksamhet, säger koncernchef Jerker Hartwall. Realisationsvinsten uppgår till ca 10 Mkr.

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar