Prestigefyllt hedersomnämnande till Karlshamns

Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa information utser Stockholmsbörsen och Skandinaviska Enskilda Banken årligen bästa redovisning. Bland de 96 bolag som tävlade i klassen ”stora bolag” (börsvärde mer än 2 miljarder SEK) ansågs Stora Enso ha den bästa redovisningen. I klassen mindre företag deltog 150 stycken med Scandiaconsult AB som vinnare. I denna klass erhöll dessutom fyra företag hedersom-nämnande, bland dessa var Karlshamns.

Juryns motivering lyder: "Karlshamns har åstadkommit en lättläst och tilltalande årsredovisning, som inledningsvis kort och koncist presenterar bolagets verksamhet och år 2000 i sammandrag. Mycket bra är innehållsförteckningen, som med bild och text i kortform ger en överblick över innehållet i årsredovisningen. Sammantaget är redovisningen (årsredovisning och kvartalsrapporter) från Karlshamns av god kvalitet och präglas av en hög ambition att beskriva verksamheten och dess utveckling på ett öppet och informativt sätt.” Övriga som fick hedersomnämnande i denna klass var: ProfilGruppen AB, SkiStar AB (Fd SälenStjärnan AB) samt VLT AB. Juryns uppgift var att genom en helhetsbedömning, av såväl innehåll som grafisk formgivning, välja den externa redovisning som bäst motsvarar de krav som aktieägare och andra läsare ställer. Den externa information som juryn bedömt är årsredovisning, delårsrapporter, bokslutskommuniké för 2000 samt kvaliteten på företagens hemsidor. Juryn bestod av ordf. Ulf Strömsten, Alfred Berg Fondkommission, Bengt Hane, Carta Booz, Allen&Hamilton, Anders Haskel, SEB, Sigvard Heurlin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Rolf Rundfelt, Sveriges Finansanalytikers Förening. - Det var andra gången sedan börsintroduktionen 1997 som vi fick ett hedersomnämnande, säger informationschef Bo Svensson och tillägger att Karlshamns medvetet satsar på en öppen och snabb information. Såväl delårs- som kvartalsrapporter och årsredovisningar samt andra trycksaker publiceras även på företagets hemsida: www.karlshamns.com för att nå mesta möjliga spridning. Fakta Karlshamns årsredovisning 2000 Upplaga: 8000 svenska och 2.500 engelska Grafisk formgivning och produktion: Hallvarsson & Halvarsson, Göteborg Foto: Bengt Nyberg, Benfoto, Karlshamn För mer information var vänlig kontakta informationschef Bo Svensson, telefon 0454-82 193 eller 0708-182 193.

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar