Produktsäkerhet i första rummet - en framtidssatsning av Karlshamns

Karlshamns ökande försäljning ställer stora krav på rationell logistik. Därför har 35 miljoner kronor investerats i en ny inomhusanläggning för bulkutlastning i Karlshamn. - Detta är ett exempel på den satsning som Karlshamns gör inför framtiden säger VD Jerker Hartwall. I samband med ett kundseminarium om färskoljor, kvalitet och produktsäkerhet, som Karlshamns anordnade den 1 november invigdes den nya bilbulkutlastningen.

Genom investeringen i inomhusanläggningen har riskmomenten för luftinblandning och kontamination eliminerats. Den nya utlastningen är utrustad med automatiska fordonsvågar, vilket medför att alla moment vid lastning görs på ett och samma ställe, något som effektiviserar arbetet och underlättar leveransprecisionen. Den 1500 kvadratmeter stora lokalen är försedd med tre linjer. Två av dem är fullständigt utrustade, medan den tredje ger möjlighet till framtida expansion. - Vi har ersatt en besvärlig arbetsmiljö med en av Europas bästa för denna typ av anläggningar. Att kunna garantera perfekt hygien är A och O vid bulktransporter eftersom bilens tank är ett emballage som återanvänds tusentals gånger. Därför känns det bra att uppnå de hygienkrav som ställs med hjälp av en bra arbetsmiljö, säger VD Jerker Hartwall. Ett första steg i Karlshamns hygiensatsning togs redan 1995 då Europas modernaste diskanläggning invigdes. Anläggningen är en av Europas absolut modernaste med stora arbetsmiljömässiga fördelar för personalen. För mer information kontakta VD Jerker Hartwall 0454 82 603 eller Bo Svensson, Corporate Communication, 0708 182 193, bos@karlshamns.se

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och cirka 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar