AB Volvo återköper egna aktier

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under torsdagen den 25 november förvärvat 250 000 aktier av serie B. Aktierna handlades i intervallet 272,50 till 276,00 SEK till en snittkurs av 274,46 SEK. Samt förvärvat 10 000 aktier av serie A. Aktierna handlades i intervallet 264,00 till 264,00 SEK till en snittkurs av 264,00.

AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300 000 000 SEK. AB Volvo äger efter återköpet totalt 6 940 246 aktier av serie A och 19 875 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B. 2004-11-26 För ytterligare information, vänligen kontakta: Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49 Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar