De första tre kvartalen 2003

De första tre kvartalen 2003 Tredje Första kvartalet tre kvartalen 2003 2002 2003 2002 Nettoomsättning, Mkr 40 511 41 524 126 035 131 203 Rörelseresultat, Mkr 1 617 817 4 768 2 014 Resultat efter 1 298 584 4 098 1 276 finansiella poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 956 421 3 184 755 Försäljningstillväxt, % -2,4 0,9 -3,9 -0,6 Resultat per aktie, 2:30 1:00 7:60 1:80 kronor Avkastning på eget kapital senaste 5,0 0,30 12-månadersperioden, % · De nya Volvo NH och Volvo VM lastbilarna har introducerats i Sydamerika. Volvo Penta lanserade dessutom ett helt nytt produktprogram för fritidsbåtar. · Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2003 uppgick till 40.511 Mkr (41.524). · Kraftigt förbättrat resultat för lastvagnsverksamheten till följd av ökad lönsamhet i Nordamerika samt en positiv resultatutveckling för både Renault Trucks och Volvo Lastvagnar i Europa. · Nettoresultatet förbättrades till 956 Mkr (421) under det tredje kvartalet. · Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till 2:30 kr (1:00). Under den senaste 12 månadersperioden uppgick resultat per aktie till 9:10 kr. · Kassaflödet efter nettoinvesteringar, exklusive Financial Services, var negativt och uppgick till -0,8 miljarder (-0,9) under det tredje kvartalet. Aktiebolaget Volvo (publ) Kontaktuppgifter 556012-5790 Investor Relations, VHK Investor Fredrik 031-66 11 91 405 08 Göteborg Relations: Brunell Christer 031-66 13 34 Johansson Tel 031-66 00 00 Patrik 031-66 13 36 Fax 031-53 72 96 Stenberg www.volvo.com Media Mårten 031-66 11 27 Relations: Wikforss ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar