Det första halvåret 2003

Det första halvåret 2003 Andra kvartalet Första halvåret 2003 2002 2003 2002 Nettoomsättning, Mkr 44 593 49 294 85 524 89 679 Rörelseresultat, Mkr 2 242 1 559 3 151 1 197 Resultat efter finansiella 2 043 1 310 2 800 692 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1 722 1 080 2 228 334 Försäljningstillväxt, % -9,5 4,7 -4,6 -1,3 Resultat per aktie, kronor 4:10 2:60 5:30 0:80 Avkastning på eget kapital 4,2 -2,0 senaste 12-månadersperioden, % · Under det andra kvartalet introducerades nya Volvo FH16, utrustad med en nyutvecklad 16-liters motor med upp till 610 hästkrafter. · Nettoförsäljningen för det andra kvartalet 2003 uppgick till 44.593 Mkr (49.294). · Kraftigt förbättrat resultat för lastvagnsverksamheten till följd av positiv resultatutveckling i Nordamerika och förbättrad lönsamhet för Renault Trucks i Europa. · Nettoresultatet förbättrades till 1.722 Mkr (1.080). · Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till 4:10 kr (2:60). · Kassaflödet efter nettoinvesteringar, exklusive Financial Services, uppgick till 2,7 miljarder (3,2) under det andra kvartalet. Göteborg den 23 juli 2003. AB Volvo (publ) Leif Johansson Denna rapport har inte varit föremål för granskning av AB Volvos revisorer. Volvos rapport för det tredje kvartalet 2003 beräknas publiceras den 23 oktober 2003 och kommer att finnas tillgänglig på www.volvo.com. Rapporten kan även beställas från Celero Support AB, DDC, Avd 64620 ARUN, SE-405 08 Göteborg. Telefon: +46 31-66 10 47, telefax: +46 31-66 20 20, e-mail: cs1.volvoinf@memo.volvo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00070/wkr0002.PDF Hela rapporten

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar