Förslag om frivillig konvertering av A-aktier i Volvo till B-aktier

Förslag om frivillig konvertering av A-aktier i Volvo till B-aktier Till styrelsen i AB Volvo har inkommit förslag om att på bolagsstämman besluta om att införa ett program avseende frivillig konvertering av A- aktier till B-aktier. Motivet att göra detta skulle vara att ge ägare av A-aktier i AB Volvo en möjlighet att kunna tillgodogöra sig det något högre priset på B-aktien mot att ge upp det högre röstvärdet på A- aktien. Styrelsen har kontaktat de större aktieägarna i Volvo för att efterhöra deras inställning. Denna förfrågan visar entydigt att förslaget inte kommer att få det stöd som krävs för att genomföra förändringen (2/3 av på stämman företrädda aktier och röster). Ett skäl till detta som angivits är att EU-kommissionen står i begrepp att sätta upp ett nytt regelverk avseende röstdifferentierade aktier. Det har ansetts klokt att avvakta utfallet av detta innan man genomför en eventuell förändring av nuvarande system. Denna information till aktieägarna i AB Volvo baseras på information från aktieägare som representerar väsentligt mer än 1/3 av rösterna i Volvo. Styrelsen i AB Volvo 2003-03-10 För ytterligare information, kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27, 0705-59 11 49 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 71 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Bryssel, Frankfurt och på NASDAQ i USA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar