Lastbilsleveranser - Maj 2002

Lastbilsleveranser - maj 2002 Leveranserna från Volvos lastvagnsverksamhet, som omfattar Volvo Lastvagnar, Mack Trucks Inc. och Renault Trucks, var 8% högre för maj månad, jämfört med samma månad föregående år. Under årets fem första månader uppgick leveranserna till 62,064 fordon, vilket är en minskning med 10% jämfört med motsvarande period år 2001 (68,738). I Europa minskade leveranserna med 11% till 38,989 och i Nordamerika med 14 % till 14,183. Emellertid förbättrades orderingången under årets fem första månader. "Det är tillfredsställande att se att orderingången fortsätter att utvecklas positivt. I år har alla de tre lastbilsverksamheterna haft en högre orderingång jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på en stark utveckling i Asien och Östeuropa. Ytterligare en bidragande faktor är den förbättrade orderingången i Nordamerika som följd av införandet av nya emmissionsbestämmelser från och med oktober i år.", säger Volvos koncernchef Leif Johansson. Under de senaste 12 månaderna var orderingången på samma nivå som föregående år. Nordamerika minskade med 16% medan Europa ökade med 5%. Leveranser per marknad: Leveranser Ackumulerat under året Förändring Volvokoncernen 2002 2001 Europa 38,989 43,986 -11% Västra Europa 36,044 41,105 -12% Östra Europa 2,945 2,881 2% Nordamerika 14,183 16,475 -14% Sydamerika 2,078 2,495 -17% Asien 2,972 2,086 42% Övriga marknader 3,842 3,696 4% Totalt Volvokoncernen 62,064 68,738 -10% Mack Trucks Inc. Leveranserna från Mack Trucks, Inc. minskade med 17% jämfört med samma period förra året. Orderingången var fortsatt stark under perioden men avtog mot slutet av maj. Då började lastbilstillverkare (inklusive Mack) meddela att det inte längre finns någon produktionskapacitet kvar för att leverera lastvagnar, utrustade med dagens motorer, före oktober. Leveranser per marknad: Ackumulerat under året Förändring Leveranser Mack Trucks Inc. 2002 2001 Nordamerika 8,750 10,561 -17% Sydamerika 303 435 -30% Asien 4 3 33% Övriga marknader 356 312 14% Totalt Mack Trucks 9,413 11,311 -17% Inc. Renault Trucks Försäljningsvolymerna följer fortfarande den generella marknadsutvecklingen i Västeuropa, medan den goda utvecklingen i Östeuropa fortsätter. Försäljningen av Renault Magnum fortsätter att öka i linje med orderingången. Leveranser per marknad: Ackumulerat under året Förändring Leveranser Renault Trucks 2002 2001 Europa 24,595 25,384 -3% Västra Europa 23,251 24,227 -4% Östra Europa 1,344 1,157 16% Asien 125 230 -46% Övriga marknader 2,274 2,543 -11% Totalt Renault Trucks 26,994 28,157 -4% Volvo Lastvagnar Omställningen av produktionen av de nya Volvo FH och Volvo FM är slutförd. Orderingången är väl över förväntan och vi producerar för närvarande med full kapacitet i Europa. För att möta marknadens starka efterfrågan fokuserar vi nu på att ytterligare öka effektiviteten i produktionen. Leveranser per marknad: Ackumulerat under året Förändring Leveranser Volvo Lastvagnar 2002 2001 Europa 14,394 18,602 -23% Västra Europa 12,793 16,878 -24% Östra Europa 1,601 1,724 -7% Nordamerika 5,433 5,914 -8% Sydamerika 1,775 2,060 -14% Asien 2,843 1,853 53% Övriga marknader 1,212 841 44% Totalt Volvo 25,657 29,270 -12% Lastvagnar 24 juni, 2002 För mer information, kontakta: Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59 Bob Martin, Mack Trucks, Inc. +1 (610) 709-2670 Claes Claeson, Volvo Truck Corporation, 031 66 39 08, 0708-36 39 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar