Lastbilsleveranser - oktober2002

Report this content

Lastbilsleveranser - oktober2002 Leveranserna från Volvos lastvagnsverksamhet, som omfattar Volvo Lastvagnar, Mack Trucks Inc. och Renault Trucks, var 11% högre för oktober månad, jämfört med samma månad föregående år. Under årets första tio månader uppgick leveranserna till 130,639 fordon, vilket är en ökning med 2% jämfört med motsvarande period år 2001. I Europa minskade leveranserna med 3% medan leveranserna i Nordamerika ökade med 12% under samma period. "Leveranserna från Renault Trucks och Volvo Lastvagnar ligger fortfarande på en hög nivå i Europa. Den tidigare annonserade minskningen av produktionskapaciteten i Nordamerika genomförs nu. Överflyttningen av Macks produktion till fabriken i New River Valley har påbörjats och den första lastbilen förväntas produceras i december," säger Volvos koncernchef Leif Johansson. Under de senaste 12 månaderna var orderingången på samma nivå som föregående år. Europa minskade med 3% medan Nordamerika ökade med 5%. Leveranser per marknad: Leveranser Ackumulerat under året Förändring Volvokoncernen 2002 2001 Europa 78,068 80,707 -3% Västra Europa 71,108 74,806 -5% Östra Europa 6,960 5,901 18% Nordamerika 32,997 29,456 12% Sydamerika 4,446 4,850 -8% Asien 7,193 4,763 51% Övriga marknader 7,935 7,885 1% Totalt Volvokoncernen 130,639 127,661 2% Mack Trucks Inc. Leveranserna ligger på en fortsatt hög nivå som ett resultat av de stora beställningar av lastbilar som gjordes innan de nya avgaskraven trädde i kraft den förste oktober i år. Produktionen av Macks lastbilar i Winnsboro upphörde den 15 november och ska gradvis flyttas över till fabriken i New River Valley under det första kvartalet 2003. Leveranser per marknad: Ackumulerat under året Förändring Leveranser Mack Trucks Inc. 2002 2001 Europa 1 3 n.a. Västra Europa 1 n.a. Östra Europa 3 n.a. Nordamerika 19,721 18,005 10% Sydamerika 533 1,046 -49% Asien 27 43 -37% Övriga marknader 784 775 1% Totalt Mack Trucks Inc. 21,066 19,872 6% Renault Trucks Trots en svagare marknad i västra Europa visar Renault Trucks fortsatt starka leveranssiffror, i synnerhet när det gäller Renault Magnum. Leveranser per marknad: Ackumulerat under året Förändring Leveranser Renault Trucks 2002 2001 Europa 47,536 46,757 2% Västra Europa 44,554 44,527 0% Östra Europa 2,982 2,230 34% Asien 319 453 -30% Övriga marknader 5,000 5,160 -3% Totalt Renault Trucks 52,855 52,370 1% Volvo Lastvagnar Volvo Lastvagnar ligger nu på en mycket hög produktionstakt i sitt Europeiska produktionssystem. Detta för att möta den mycket starka efterfrågan på Volvos nya lastbilar i både Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika. Orderingången för den i Nordamerika nyligen lanserade lastbilsserien VN är fortsatt god och hittills har mer än 3 400 beställningar erhållits. Leveranser per marknad: Ackumulerat under året Förändring Leveranser Volvo Lastvagnar 2002 2001 Europa 30,531 33,947 -10% Västra Europa 26,553 30,279 -12% Östra Europa 3,978 3,668 8% Nordamerika 13,276 11,451 16% Sydamerika 3,913 3,804 3% Asien 6,847 4,267 60% Övriga marknader 2,151 1,950 10% Totalt Volvo Lastvagnar 56,718 55,419 2% 20 oktober, 2002 För mer information, kontakta: Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59 Bob Martin, Mack Trucks, Inc. +1 (610) 709-2670 Claes Claeson, Volvo Truck Corporation, 031 66 39 08, 0708-36 39 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00630/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar