• news.cision.com/
  • AB Volvo/
  • Lokala jobb skapas när volvo aero och innovatum startar projekt för att stärka konkurrenskraften

Lokala jobb skapas när volvo aero och innovatum startar projekt för att stärka konkurrenskraften

Report this content

LOKALA JOBB SKAPAS NÄR VOLVO AERO OCH INNOVATUM STARTAR PROJEKT FÖR ATT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN I höst startar Volvo Aero och Innovatum ett samarbete, som syftar till att öka konkurrenskraften för Volvo Aero och lokala företag inom verkstadsindustrin. Projektet, kallat "Digitalt länkad processtyrning", syftar till att kraftigt reducera genomloppstiden från produktutveckling till färdig produkt genom att man använder sig av ny teknik i samtliga steg av produktionen. I dag går en del tillverkningsuppdrag för Volvo Aeros verktyg och vissa komponenter till utlandet, där företagen konkurrerar med både specialkompetens och lägre lönekostnader. Volvo Aero måste kraftigt sänka sina kostnader och ledtider. Det är anledningen till att företaget och Innovatum nu tar ett gemensamt grepp för att medverka till att så mycket som möjligt av dessa arbeten i stället kan utföras i regionen. Vi måste ligga i framkant vad gäller produktionsteknik, ledtider och kostnad för att förbättra konkurrenskraften, säger Erling Vister, chef för affärsområdet Aerospace Components. Projektet innebär att man bygger ett utvecklingslabb med avancerade datorer och maskiner för tillverkning och verifiering på Innovatum Teknikpark. En helt autentisk produktionsmiljö kommer att byggas upp, där man kör tillverkningen både simulerat och i verkligheten. Det blir ett mycket avancerat "träningslaboratorium", där alla processer länkas ihop digitalt till en virtuell verkstad, där både Volvo Aero och intresserade lokala tillverkare kommer att utveckla processen för att snabbt ta fram verktyg och komponenter. Processen kräver digital kommunikation från verktygskonstruktion till färdig detalj. Som ett led i detta kommer många att utbildas i det nya produktionskonceptet. Den utbildningen väntas ske enligt metoden Arbetsintegrerat Interaktivt Lärande, som Volvo Aero driver tillsammans med Film i Väst och Högskolan Trollhättan-Uddevalla. De ansvariga på Volvo Aero har letat efter förebilder hos sina partners på olika håll i världen, dock utan att finna något liknande. Anläggningen blir därför den första i sitt slag, något som gör att den väntas väcka mycket stort intresse, även utanför landets gränser. Inklusive de personella resurser som ställs till förfogande beräknas projektomslutningen uppgå till cirka 10 miljoner. Projektet startar nu i höst och ska vara genomfört under 2004. Volvo Aero kommer fortlöpande att införa det nya konceptet i sin produktion av flygmotordetaljer. Utvecklingen inom flygindustrin har vissa paralleller med bilindustrin, där biltillverkarna allt mer samarbetar med sina underleverantörer för att sänka kostnaderna. - När vi sänker våra kostnader och kortar ledtider måste även våra underleverantörer göra detsamma, säger Thomas Ellström, produktionschef på Volvo Aero. - Även i det här fallet finns det också stora möjligheter för konkurrenskraftiga lokala leverantörer att på sikt nå en global kundkrets, slutar Thomas Ellström. 2002-10-09 För mer information kontakta: Patrik Andersson, projektledare Volvo Aero 0520-943 46, Rolf Andersson, projektledare Innovatum, 0520-48 85 44 Fakta kring "Digitalt Länkad Process" En rad intressenter kommer att ställa resurser till förfogande: Volvo Aero - svarar för projektledning, tillför kunskaper och specificerar krav på tillverkningsresultat och teknik. Sätter dessutom in produktionstekniker, beredare och konstruktörer i projektet. Carl Zeiss och Ravema - delfinansierar maskiner och mjukvara och ställer upp med kunskap kring handhavandet av utrustningen. Celero - svarar för installation, miljöanpassning och underhåll av all utrustning. Innovatum AB - är projektägare och koordinator för projektet. Tillhandahåller lokaler med IT-utrustning i. Projektet är delfinansierat med EU Mål 2-medel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00250/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar