Nova Bus, med Volvo Bussar AB som delägare, har tilldelats ett kontrakt på 825 bussar

Nova Bus, med Volvo Bussar AB som delägare, har tilldelats ett kontrakt på 825 bussar Nova Bus i St. Eustache, Kanada, ett joint venture mellan Volvo Bussar AB och Henlys, har fått ett femårskontrakt på 825 bussar. Kund är ett inköpskonsortium bestående av nio bussbolag i provinsen Quebec, Kanada. Affären utgör bas för ett brett och kraftfullt affärssamarbete mellan inköpskonsortiets kunder och Nova Bus. Bussarna som skall levereras är de ledande låggolvbussarna på den kanadensiska marknaden med en beprövad och välkänd design. Affären avser leverans av 825 bussar under en femårsperiod från 2003 till 2007. Dessutom föreligger en option på ytterligare vardera 250 bussar under åren 2008 och 2009 samt en allmän option på ytterligare 20 % utöver ovan nämnda volymer. ATUQ (Association du Transport Urbain du Québec) är ett inköpskonsortium bestående av nio transitbussbolag i provinsen Quebec, Kanada. Dominerande part i konsortiet är STCUM (Société de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal). Kundkonsortiet kontrollerar mer än 3 000 fordon, huvuddelen Nova-bussar. Värdet av kontraktet uppskattas till storleksordningen CAD 400 miljoner till CAD 700 miljoner, vilket ger en stabil grund för en fortsatt lönsam utveckling av den kanadensiska divisionen av Nova Bus. Volvo Bussar genomför strukturförändringar i nordamerikanskt joint venture RTS divisionen av Nova Bus, som befinner sig Roswell, New Mexico levererar höggolvbussar, i huvudsak till USA-marknaden. Efterfrågan på denna typ av bussar har minskat betydligt, vilket har medfört ekonomiska förluster. Därför har Nova Bus i Roswell meddelat att de söker en köpare som kan säkra den fortsatta verksamheten. Om en överlåtelse inte kan uppnås kommer driften att läggas ned stegvis. För närvarande sysselsätter företaget 400 personer i Roswell. 1995 bildade Volvo Bussar AB och Henlys Group plc ett joint venture för att förvärva Prévost. 1998 utökades samarbetet med Nova Bus LFS Division i St. Eustache, Canada, och Nova Bus RTS Division i Roswell, New Mexico. Volvo har hittills kontrollerat 51 % och Henlys 49 % av aktierna. Aktieägarna har beslutat att utjämna aktiefördelningen till 50/50 för att bättre återspegla samarbetets art. 2001-11-23 För mer information kontakta: Heléne Mellquist, Vice President Corporate Communication Volvo Bus Corporation Tel: +46 31 66 12 06 Fax: +46 31 66 72 88 E-mail: info.buses@volvo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00030/bit0001.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar