Ny chef för strategisk planering på Volvo lastvagnar

NY CHEF FÖR STRATEGISK PLANERING PÅ VOLVO LASTVAGNAR Peter Wassberg har utsetts till ny chef för strategisk planering på Volvo Lastvagnar. I sin nya position kommer Wassberg även att ingå i företagets ledningsgrupp. Han efterträder Claes Nilsson som blir ansvarig för implementeringen av Volvo Lastvagnars nya distributionsstrategi i Europa. PETER WASSBERG KOMMER NäRMAST FRåN MANPOWER AB OCH EN BEFATTNING SOM REGIONCHEF FöR AFFäRSOMRåDET TECHPOWER. WASSBERG HAR LåNG ERFARENHET INOM TRANSPORTBRANSCHEN OCH HAR UNDER MåNGA åR ARBETAT INOM SCANIA, DäR HAN HAFT ETT FLERTAL LEDANDE BEFATTNINGAR INOM BL A PRODUKTUTVECKLING, DESIGN OCH MARKNADSFöRING. PETER WASSBERG KOMMER ATT ANSVARA FöR STRATEGISK PLANERING OCH AFFäRS- UTVECKLING VILKET OMFATTAR FöRETAGETS AFFäRSPLANEPROCESS, PRODUKTSTRATEGIER, OMVäRLDSANALYS, SäKERHETSUTVECKLING OCH STRATEGISKA PROJEKT. WASSBERG TILLTRäDER SIN NYA TJäNST DEN 1 MARS 2003. 2003-02-03 För ytterligare information, kontakta: Tommy Kohle, Volvo Lastvagnar, tel 031-66 65 17 eller 0706 -76 65 17 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 71 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Bryssel, Frankfurt och på NASDAQ i USA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar