Optioner till befattningshavare inom Volvo

OPTIONER TILL BEFATTNINGSHAVARE INOM VOLVO Enligt vad som tidigare meddelats har styrelsen i AB Volvo beslutat att åter förnya det personaloptionsprogram som infördes 2000 och genom vilket ledande befattningshavare i Volvokoncernen tilldelats optioner avseeende B-aktier i AB Volvo. Tilldelning har nu skett under 2002 års program. Totalt har cirka 1 125 000 optioner tilldelats 148 ledande befattningshavare inom Volvokoncernen, varav koncernchef och VD Leif Johansson erhållit 50 000 optioner. Tilldelningen har bestämts utifrån hur väl vissa finansiella mål för 2002 har uppfyllts. Optionerna har en lösenkurs om 163 kronor, vilket motsvarar snittkursen för Volvos B-aktie under perioden 28-30 april 2003, och ett teoretiskt värde enligt Black & Scholes optionsmodell uppgående till 32 kr. Optionernas löptid är fem år och ger befattningshavarna en rätt att från den 2 maj 2006 till den 1 maj 2008 för varje option förvärva en B-aktie i Volvo för 163 kronor, alternativt erhålla aktier till det värde som utgörs av skillnaden mellan den då aktuella aktiekursen och fastställd lösenkurs. Befattningshavarna erlägger ej någon betalning för optionerna. Optionerna är inte överlåtbara och upphör att gälla om befattningshavaren slutar på egen begäran under löptiden. Optionsprogrammet omfattar enbart existerande aktier och leder därmed ej till någon utspädning för nuvarande aktieägare. Volvo har inte säkrat de åtaganden som företaget ingår för framtida kursuppgångar. Volvo är således exponerat för kursuppgångar och sociala avgifter. 2003-05-02 För ytterligare information kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 71 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Bryssel, Frankfurt och på NASDAQ i USA ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/02/20030502BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar