Överföring av aktier till Renault

AB VOLVO ÖVERLÅTER ÅTERSTÅENDE DEL AV AKTIERNA TILL RENAULT S.A. AB Volvo har idag, den 9 februari 2001, överlåtit till Renault S.A. 6.930.248 A-aktier och 15.145.797 B-aktier i AB Volvo som slutlikvid för 100 procent av aktierna i Renaults lastvagnsverksamhet, Renault V.I/Mack. De överlåtna aktierna, vilka representerar 5 procent av såväl aktiekapital som röstetal har AB Volvo förvärvat genom köp på OM Stockholmsbörsen. Efter överlåtelsen äger AB Volvo 0,38 procent av A-aktierna och 1,03 procent av B-aktierna vilket motsvarar 0,49 procent av röstetalet och 0,82 procent av kapitalet. Renaults innehav i AB Volvo uppgår därmed till 19,9 procent inklusive de 4,9 procent som Renault förvärvat på den öppna marknaden. 2001-02-09 För ytterligare information, kontakta Adi Nilson, pressrelationer AB Volvo, 031-591127. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar