Pionjärer inom miljöekonomi får Volvos miljöpris

Pionjärer inom miljöekonomi får Volvos miljöpris Volvos miljöpris 2002 går till Professor Sir Partha Dasgupta och Professor Karl-Göran Mäler. De tilldelas priset för sina unika och banbrytande insatser på flera områden inom miljö- och resursekonomi. Tillsammans har de bidragit till att öka förståelsen för hur globala frågor som utveckling, miljö och fattigdom hänger ihop. Deras insikter har fått stor betydelse för det politiska arbetet inom bland annat FN och Världsbanken. Sir Partha Dasgupta och Karl-Göran Mäler startade sina karriärer på 1960- talet då miljöfrågorna började uppmärksammas som en global angelägenhet. De har både gemensamt och individuellt bidragit med arbete som gör att de idag betraktas som två av världens främsta miljöekonomer. Professor Karl-Göran Mäler är född i Sollefteå och professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt föreståndare för Beijerinstitutet. Professor Mäler anses vara en av föregångarna inom området miljöekonomi och hans nuvarande forskningsintresse berör frågan om hur välfärd mäts samt ekonomiska analyser av komplicerade ekologiska system. Sir Partha Dasgupta, ursprungligen från Indien, är professor i nationalekonomi vid University of Cambridge, England. Han har också varit verksam vid ett flertal andra kända internationella universitet, t ex London School of Economics och Harvarduniversitetet. Genom fokusering på social välfärd och studier av hur ekonomiska beslut påverkar fattiga människor har han blivit känd för att ha givit en etisk röst åt den nationalekonomiska forskningen. Volvos miljöpris delas i år ut för trettonde gången. Det instiftades 1989 för att visa Volvos stöd för banbrytande miljöforskning och har sedan dess blivit erkänt som ett av världens viktigaste internationella miljöpriser. Priset, värt 1.5 miljoner kr, kommer att delas ut vid en officiell ceremoni i Göteborg den 9 oktober 2002. I år är det också 30 år sedan Volvo som första företag gjorde offentliga uttalanden i miljöfrågor och inledde sin satsning på att göra miljö till ett av företagets tre kärnvärden. Volvo och dess dåvarande ledning inspirerades av FN:s miljökonferens som hölls i Stockholm 1972. Samspelet med samhället och de olika intressenternas - däribland företagens - ansvar för samhällsutvecklingen var frågor som togs upp redan då. Volvos årliga miljöpris instiftades som en konsekvens av Volvos långsiktiga satsning på miljö. Mer detaljerad information om pristagarna och Volvos miljöpris, inklusive foton, finns att tillgå på hemsidan: www.environment- prize.com. 2002-07-03 För ytterligare information kontakta Lena Gevert, AB Volvo, 031-66 69 90 Olle Axelson, Volvo Cars, 031-59 26 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar