Volvo - De tre första kvartalen 2002

Report this content

De tre första kvartalen 2002 Första nio månaderna 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 131 203 131 982 Rörelseresultat exkl 2 014 2 413 strukturkostnader, Mkr Rörelseresultat, Mkr 2 014 -312 Resultat efter finansiella poster, 1 276 -1 319 Mkr Nettoresultat, Mkr 755 -980 Försäljningstillväxt, % -1 51 Resultat per aktie senaste 12- 0,60 0,70 månadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital, % 0,3 2,4 * Resultatet inom Lastvagnar förbättrades under det tredje kvartalet på grund av ökade leveranser på samtliga marknader samt ett positivt bidrag från synergier. * Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2002 uppgick till 817 Mkr, jämfört med 1.618 Mkr i rörelseförlust under motsvarande period föregående år. * Kassaflödet under det tredje kvartalet var negativt och uppgick till -0,9 Mdr. * Volvo Aero påverkat fullt ut av den allmänna nedgången inom flygbranschen. * Marknaderna i Asien fortsätter att utvecklas positivt för samtliga affärsområden, utvecklingen drivs av en positiv trend i Kina. * Försämrat resultat inom Volvo CE till följd av svag marknad och prispress. Koncernchefens kommentar Trots det svåra affärsklimatet gav koncernens tredje och vanligtvis svagaste kvartal ett antal positiva besked. Viktigast var de ökade intäkterna från lastbilsverksamheten, där vi nu ser tydliga synergieeffekter. I Västra Europa fortsatte den starka efterfrågan på de nya Renault- och Volvolastbilarna. Båda varumärkena tog marknadsandelar och förbättrade lönsamheten. Vi har även noterat underliggande förbättringar i Nordamerika, även om försäljningsökningen främst berodde på en tillfällig uppgång i samband med införandet av de nya emissionsbestämmelserna. Det gläder mig också att Volvo Penta fortsätter att ta marknadsandelar och leverera starka finansiella resultat. En annan positiv trend är vår starka tillväxt i Östra Europa och Asien, särskilt Kina och Sydkorea, som nu står för en betydande del av koncernens försäljning och sunda affärer. På den negativa sidan har vi den djupa nedgången inom flygindustrin som allvarligt påverkade Volvo Aeros verksamhet under det tredje kvartalet, vilket också reflekteras i den pågående anpassningen av kapaciteten. Den minskande turismen påverkade även Volvo Bussars lönsamhet då efterfrågan inom det viktiga turistbussegmentet minskade. Volvo CE:s största marknader fortsatte att gå tillbaka, i Nordamerika för det trettonde kvartalet i rad. Introduktionskostnader i samband med breddningen av det kompakta segmentet tillsammans med hård konkurrens i Nordamerika resulterade i väsentligt lägre intäkter. Men totalt sett visade alltså det finansiella resultatet på en betydlig förbättring jämfört med motsvarande period förra året. Framöver ser jag både områden som inger en viss oro och områden som öppnar möjligheter. Oron gäller främst osäkerheten kring utvecklingen av världsekonomin. Världspolitiska spänningar och fruktan för nya terrorattacker har ökat osäkerheten om tidpunkten för en ekonomisk återhämtning och med dessa utsikter kommer hanteringen av konjunkturen att ligga kvar i fokus. Möjligheterna ligger i strukturella förbättringar som är på god väg och vår starka produktförnyelse. Den industriella omstruktureringen i Nordamerika fortskrider enligt plan. Lastbilsfabriken i Winnsboro stängs i november och verksamheten flyttas till fabriken i New River Valley. Samtidigt sker modellbytet till den nya och väl mottagna Volvo VN-serien. Tidpunkten är lämplig eftersom kapacitetsutnyttjande kommer att vara lågt de närmaste kvartalen. Förstärkningen av återförsäljarnätet, i Nordamerika är i full gång. Koncernen har lämnat marknaden för stadsbussar i USA i och med att fabriken i Schenectady stängdes under tredje kvartalet och den sista bussen i Roswellfabriken färdigställdes i oktober. Med stora beställningar i Mexiko och Kanada och positiv lönsamhetsutveckling i Prevost, är den nordamerikanska bussverksamheten på god väg att stabiliseras. Även vårt program för produktförnyelse fortskrider enligt plan. Vi har gjort flera framgångsrika introduktioner under året. Bland dessa finns EPA02-certifierade motorer med minimal miljöpåverkan och vad vi bedömer marknadens bästa prestanda. Leif Johansson Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2002 Volvo och Mack motorer fick godkännande av amerikanska miljömyndigheten EPA Den 30 september godkände den amerikanska miljömyndigheten, EPA, Volvos nya dieselmotor för marknaden. Det villkorade tillståndet gäller för att tillverka och sälja lastbilar med Volvos EPA-anpassad VED12-dieselmotor från och med 1 oktober 2002. I juli certifierade EPA Macks motorer för fjärrtransporter, ASET Highway (C-EGR) enligt EPA02 och i september certifierades även Macks motorer för anläggningstrafik, ASET Vocational (I-EGR). Volvo Lastvagnar presenterade nya Volvo VN i USA Den 21 augusti presenterade Volvo Lastvagnar ett helt nytt lastbilsprogram för den nordamerikanska marknaden. Volvo är den enda tillverkare som utvecklat en helt ny lastbil för att möta de strängare miljökraven EPA 02, som trädde i kraft den 1 oktober i USA. Den nya Volvo VN kommer att ha en konkurrenskraftig bränsleförbrukning med de nya EPA02 certifierade motorerna. Projektet har pågått i tre år och den nya lastbilen är baserad på samma plattform som de nyligen presenterade Volvo FH och Volvo FM modellerna. Värdet på den totala investeringen för Volvo VN uppgår till 1,8 miljarder kronor (190 MUSD). Hittills har över 3000 beställningar mottagits av den nyligen lanserade Volvo VN från kunder såsom Knight Transportation, US Xpress samt Tyson Foods. Volvo erhöll stororder på 1.300 lastbilar från Iran I september fick Volvo Lastvagnar en order på sammanlagt 1.300 lastbilar av modell FH12 till Iran. Det totala värdet av ordern uppgår till cirka 600 miljoner kronor (66 miljoner Euro) och en del av det ingående materialet kommer att införskaffas lokalt. Den nya ordern ingår inom ramen för samarbetsavtalet med Saipa Diesel i Iran., tidigare under 2002 har fler än 1.000 order tecknats. Ny Volvo kompakt hjullastare I september presenterade Volvo CE de nya kompakta hjullastarna L20B och L25B vilka kännetecknas av nya drivlinor, nya förarhytter samt en distinkt Volvodesign. Produktionsstart vid Volvo CE:s nya fabrik i Polen I september presenterade Volvo CE de nya kompakta hjullastarna L20B och L25B vilka kännetecknas av nya drivlinor, nya förarhytter samt en distinkt Volvodesign. Volvo erhöll stor stadsbussorder till Shanghai Volvo Bussars joint venture för stadsbussar i Kina - Shanghai Sunwin Bus Corporation - tecknade den 15 augusti en order på 500 Volvo stadsbussar med en av Shanghais största bussoperatörer, Shanghai Ba-shi (Group) Industrial Co. Ltd. Ordern är värd cirka 500 Mkr och markerar ett viktigt genombrott på den kinesiska stadsbussmarknaden. Avtalet omfattar en option på ytterligare 500 Volvobussar med leverans under senare hälften av 2003 och 2004. Volvo erhöll order på 340 bussar i Mexico Volvo Buses de Mexico erhöll 8 juli en order på 340 intercity bussar i Mexiko från en av de ledande operatörerna av intercity trafik - ADO Gruppen. Ordervärdet är ca 70 miljoner USD och leveranserna görs under en 14 månaders period med första leverans i oktober 2002. Volvo penta fick order på 900 motorer Den 13 augusti fick Volvo Penta en order på sammanlagt 900 dieselmotorer huvudsakligen avsedda för bevattning, från Saudiarabien. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 200 Mkr. Volvo Penta introducerade telematik Som första företag inom marinmotorbranschen lanserade Volvo Penta under tredje kvartalet telematiktjänster. Telematiktjänsterna, som redan har väckt mycket stort intresse i USA, inriktar sig i en första fas mot säkerhetsrelaterade tjänster för att göra båtägandet tryggare, men användningsområdena kommer stegvis att kunna utökas. Det satellitbaserade systemet ser till att båten och besättningen ständigt är uppkopplad till Volvo Action Service. I ett första steg sker en lansering till båtbyggare i Nordamerika, men produkten kommer successivt att även lanseras globalt. Viktiga händelser tidigare under 2002 Ny struktur för Volvos lastbilsverksamhet Till följd av förvärvet av Renault V.I. (numera Renault Trucks) och Mack Trucks har koncernen lagt ett starkt fokus på integration och strategin för hur utvecklingen av framtida lastbilar och motorer ska koordineras. Huvuddelen av detta arbete är nu slutfört och de beslutade produktplanerna kommer att genomföras de närmaste åren. Mack Trucks, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar styrs som separata affärsområden från och med den 7 januari 2002. Volvo CE lanserade nya produkter Under det första kvartalet lanserade Volvo CE den nya B-serien grävmaskiner och E-generationen av hjullastare. Under det andra kvartalet lanserades även den nya B-serien av väghyvlar. Volvo Aero Engine Services fick stor underhållsorder från Aeroflot Volvo Aero har med det ryska flygbolaget Aeroflot tecknat ett avtal om underhåll av motorer av typ JT9D-59A, som används i bolagets plan av typ DC 10-40. Värdet på ordern beräknas till cirka 60 MUSD, vilket därmed är den största underhållsorder som Volvo Aero tecknat sedan 1998. Ordervärdet kan stiga till 120 MUSD, förutsatt att Aeroflot beslutar att utöka sin flotta med fler DC 10-40:or. Volvo Bussar utsedd till huvudleverantör I juni 2002 utsågs Volvo Bussar till huvudleverantör till två av Mexikos största bussoperatörer. Kontraktet innebär att Volvo Bussar blir ledande inom det övre segmentet på den mexikanska marknaden. Leveranserna påbörjas nu och avser 1.800 bussar. Leveranserna fortsätter fram till mitten av 2005. Ramavtalet värderas till totalt cirka 3 miljarder kronor. Avtalet är en fortsättning på den tidigare ordern på 900 bussar av typ Volvo 7550 som till stor del levererades under 2000 och 2001. Volvo CE bygger produktionsanläggning i Kina Volvo CE har beslutat att upprätta ett helägt dotterbolag och en produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner i Shanghai, Kina. Den nya anläggningen beräknas tas i bruk våren 2003 och kommer att användas för montering av bandgående grävmaskiner. Bolaget kommer till en början att ha 150 anställda. AB Volvo firade 75-årsjubileum Den 14 april 2002 firade Volvo 75-årsjubileum. Det var då precis 75 år sedan den första tillverkade Volvobilen, Volvo ÖV4, rullade av monteringsbandet på Hisingen i Göteborg. Sedan dess har Volvo utvecklats från ett litet företag till en av världens största tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner med över 70.000 anställda i hela världen och närvaro på mer än 125 marknader. Volvokoncernen under tredje kvartalet 2002 Nettoomsättning Volvokoncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet 2002 uppgick till 41.524 Mkr, jämfört med 41.134 Mkr 2001. Exklusive effekter av valutakursförändringar samt förändringar av koncernens struktur, ökade försäljningen med 9%. Försäljningsuppgången beror främst på ökade leveranser av lastbilar på de flesta marknader. Försäljningen inom Lastvagnar uppgick till 28.507 Mkr, en ökning exklusive valutakursförändringar med 18% jämfört med samma period föregående år. Leveranserna inom Europa ökade med 7% till följd av introduktionen av de nya Volvo FH och Volvo FM lastbilarna i kombination med ökade leveranser av Renaultlastbilar i södra och östra Europa. I Nordamerika ökade leveranserna till 11.043 fordon, en ökning med 56% jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på den stora efterfrågan på lastbilar med leverans före det att de ny emissionsreglerna (EPA02) träder i kraft i USA i oktober. Bussars nettoomsättning uppgick till 2.876 Mkr under det tredje kvartalet 2002. Justerat för valutakursförändringar samt för att Prévost/Nova Bus från och med det fjärde kvartalet föregående år konsolideras enligt klyvningsmetoden, sjönk Bussars omsättning med 10%. Volvo CE:s nettoomsättning, exklusive valutakursförändringar, var oförändrad. Försäljningen av marina motorer fortsatte att vara stark och Volvo Pentas omsättning steg med 4% under det tredje kvartalet, exklusive valutakursförändringar. Till följd av nedgången inom flygindustrin sjönk Volvo Aeros omsättning med 27%, exklusive valutakursförändringar. Koncernens nettoförsäljning i Västra Europa ökade något under det tredje kvartalet, främst på grund av ökade leveranserav nyintroducerade produkter. Nettoförsäljningen i Nordamerika sjönk med 2% på grund av den svaga dollarkursen och klyvningsmetoden av Nova Bus. Försäljningen i Sydamerika sjönk med 26%, medan en väsentlig försäljningstillväxt noterades i östra Europa och Asien. Nettoomsättningen per marknad specificeras i nedanstående tabell: Nettoomsättning Föränd- per marknad Tredje Första tre kvartal kvartalen et Mkr 2002 2001 2002 2001 ring i % av % total Västra Europa 20 292 20 124 67 059 67 445 -1 51 Östra Europa 1 791 1 328 5 055 3 954 +28 4 Nordamerika 13 177 13 381 39 406 42 176 -7 30 Sydamerika 1 059 1 439 3 509 4 545 -23 3 Asien 2 940 2 533 8 932 7 230 +24 7 Övrigt 2 265 2 329 7 242 6 632 +9 6 Total 41 524 41 134 131 203 131 982 -1 100 Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat uppgick under det tredje kvartalet 2002 till 817 Mkr, jämfört med en rörelseförlust på 212 Mkr, exklusive strukturkostnader, under motsvarande period föregående år. Lastvagnars rörelseresultat uppgick under det tredje kvartalet 2002 till 673 Mkr jämfört med en rörelseförlust om 340 Mkr, exklusive strukturkostnader, föregående år. Resultatförbättringen är hänförlig till samtliga marknader och berodde främst på ökade leveranser samt förbättrade marginaler. Rörelseförlusten inom Bussar sjönk till 84 Mkr jämfört med en förlust om 185 Mkr under motsvarande period föregående år, vilket till stor del beror på positiva resultat från turnaround aktiviteter i Europa och Nordamerika. Anläggningsmaskiners rörelseresultat sjönk till 120 Mkr jämfört med 266 Mkr föregående år beroende på svaga marknader i Europa och Nordamerika. Volvo Pentas resultat fortsatte att vara gynnsamt med en rörelsemarginal på 6,7% under tredje kvartalet 2002. Volvo Aeros rörelseresultat minskade väsentligt främst på grund av en minskad efterfrågan samt till följd av en svagare dollarkurs. Rörelseresultatet för Financial Services ökade till 126 Mkr (69). Rörelseförluster för övriga bolag minskade till 63 Mkr (281) under tredje kvartalet 2002. Rörelseresultatet för Volvokoncernen under det tredje kvartalet 2002 inkluderade en mindre positiv effekt avseende aktivering av utvecklingskostnader om 228 Mkr, jämfört med motsvarande period 2001. Effekten hänförs till nya redovisningsprinciper vilka tillämpats från och med 2001. Den totala effekten avseende aktivering av produktutvecklingskostnader var 289 Mkr för det tredje kvartalet 2002, jämfört med 517 Mkr med samma period föregående år. Rörelseresultat för det tredje kvartalet påverkades negativt av pensionskostnader i Sverige om 302 Mkr vilket främst berodde på en svag utveckling på aktiemarknaden. Räntenetto Räntenettot förbättrades under det tredje kvartalet 2002 till -120 Mkr jämfört med -187 Mkr under det andra kvartalet. Förbättringen beror främst på lägre upplåningskostnader i USA samt något högre avkastning på finansiella tillgångar i Sverige. Skatter Skattekostnaden, som under det tredje kvartalet 2002 uppgick till 158 Mkr, avsåg aktuella skattekostnader i dotterföretag utanför Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00120/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar