Volvo - de tre första kvartalen 2003 - kortversion

Volvo - de tre första kvartalen 2003 - kortversion "Trots låg efterfrågan på viktiga marknader fördubblade Volvokoncernen rörelseresultatet under det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period 2002. Våra starka produktprogram, ökad effektivitet och positiva synergieffekter är huvudskälen till den förbättrade lönsamheten. De nya produkterna från Volvo Lastvagnar, Volvo CE och Volvo Penta fortsätter att stärka vår position och bidra till att hålla uppe försäljning på flera betydelsefulla marknader", säger Leif Johansson, koncernchef. Tredje kvartalet Första nio månaderna 2003 2002 2003 2002 Nettoomsättning, Mkr 40 511 41 524 126 035 131 203 Rörelseresultat, Mkr 1 617 817 4 768 2 014 Resultat efter finansiella 1 298 584 4 098 1 276 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 956 421 3 184 755 Försäljningstillväxt, % -2,4 0,9 -3,9 -0,6 Resultat per aktie, kronor 2:30 1:00 7:60 1:80 Avkastning på eget kapital senaste 5,0 0,3 12- månadersperioden, % Rörelseresultat Tredje kvartalet Första nio månaderna Mkr 2003 2002 2003 2002 Lastvagnar 944 673 2 494 682 Bussar -93 -84 -265 -127 Anläggningsmaskiner 210 120 775 453 Volvo Penta 153 117 524 488 Volvo Aero -2 -72 3 46 Financial Services 242 126 675 361 Övrigt 163 -63 562 111 Rörelseresultat 1 617 817 4 768 2 014 Q1 Kapitalisering av utvecklingskostnader (Mkr): Totalt 17, Lastvagnar 12, Bussar 5, Anläggningsmaskiner -10, Volvo Penta 6, Volvo Aero 4 Internvinsteliminering i samband med konsolideringen av Bilias kommersiella verksamhet (Mkr): Totalt 100, Lastvagnar 85 och Anläggningsmaskiner 15. Reavinsten från avyttringen av innehavet i Bilia på 188 Mkr redovisas under "övrigt". Orderingången för lastbilsverksamheten under de senaste 12 månaderna t o m september: totalt -5%, Europa -11%, Nordamerika -5%. För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com AB Volvo, 2003-10-23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar