Volvo - det första halvåret 2002 - kortversion

VOLVO - DET FÖRSTA HALVÅRET 2002 - KORTVERSION "Det första kvartalet karakteriserades av modellbyten inom Volvo Lastvagnar. Omställningen slutfördes under andra kvartalet och de nya modellerna är nu i full produktion. Volvo CE genomförde en liknande omställning för de nya hjullastarna och grävmaskinerna, om än i mindre skala. Produktionen ligger nu på en hög nivå för att svara mot kundernas starka efterfrågan. Affärsklimatet fortsätter att utvecklas i olika riktningar för koncernens affärsområden, med undantag av marknaderna i Asien och Östeuropa där hela koncernens utveckling är stark. Förbättringen av kassaflödet hänförs huvudsakligen till bättre rörelseresultat och lägre rörelsekapital. Bussars ansträngningar med att vända den nedåtgående trenden resulterade i ett positivt rörelseresultat. Två stora och lönsamma order till fabriken i Mexiko säkrades", säger Leif Johansson, koncernchef. Det första halvåret 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 89 679 90 848 Rörelseresultat exkl 1 197 2 625 strukturkostnader, Mkr Rörelseresultat, Mkr 1 197 1 306 Resultat efter finansiella 692 561 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 334 555 Försäljningstillväxt % -1 53 Resultat per aktie senaste -4.00 7.60 12-månadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital -2.0 3.4 senaste 12- månadersperioden, % Rörelseresultat per Andra kvartalet Första affärsområde halvåret Mkr 2002 2001 2002 2001 Lastvagnar 483 639 9 789 Bussar 51 -25 -43 -108 Anläggningsmaskiner 464 408 333 489 Volvo Penta 225 222 371 389 Volvo Aero 40 286 118 446 Financial Services 120 63 235 176 Övrigt 176 530 174 444 Rörelseresultat* 1 559 2 123 1 197 2 625 Strukturkostnader - - - -1 319 Rörelseresultat 1 559 2 123 1 197 1 306 * exklusive strukturkostnader Q2 Kapitalisering av utvecklingskostnader: Totalt 398, Lastvagnar 251, Bussar 30, Anläggningsmaskiner 92, Volvo Penta 20, Volvo Aero 5. Q2 Underskott i Volvos Pensionsstiftelse: Totalt 338, Lastvagnar 114, Bussar 14, Anläggningsmaskiner 52, Volvo Penta 21, Volvo Aero 42, Financial Services 2, Övrigt 93. För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com. AB Volvo 2002-07-23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00020/wkr0002.PDF

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar