Volvo - Det första halvåret 2003 - kortversion

VOLVO - DET FÖRSTA HALVÅRET 2003 - KORTVERSION "Volvokoncernen fortsatte att förbättra sin lönsamhet för det fjärde kvartalet i följd, jämfört med motsvarande perioder under det föregående året. Resultatet förbättrades trots att försäljningen minskade med tio procent till följd av den försvagade dollarkursen. Det är också glädjande att koncernen genererat ett positivt kassaflöde under det första halvåret. Synergier från lastbilsverksamheten har i hög grad bidragit till förbättringen, liksom Volvo Lastvagnars nya och mycket framgångsrika lastbilsprogram samt den klart förbättrade lönsamheten inom Renault Trucks," säger Leif Johansson, koncernchef. Andra kvartalet Första halvåret 2003 2002 2003 2002 Nettoomsättning, Mkr 44 593 49 294 85 524 89 679 Rörelseresultat, Mkr 2 242 1 559 3 151 1 197 Resultat efter finansiella 2 043 1 310 2 800 692 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 1 722 1 080 2 228 334 Försäljningstillväxt, % -9,5 4,7 -4,6 -1,3 Resultat per aktie, kronor 4:10 2:60 5:30 0:80 Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, % 4,2 -2,0 Rörelseresultat Andra kvartalet Första halvåret Mkr 2003 2002 2003 2002 Lastvagnar 1 023 483 1 550 9 Bussar -89 51 -172 -43 Anläggningsmaskiner 425 464 565 333 Volvo Penta 212 225 371 371 Volvo Aero 11 40 5 118 Financial Services 221 120 433 235 Övrigt 439 176 399 174 Rörelseresultat 2 242 1 559 3 151 1 197 Q2 Kapitalisering av utvecklingskostnader: Totalt 189, Lastvagnar 115, Bussar 5, Anläggningsmaskiner -7, Volvo Penta 69, Volvo Aero 5, Financial Services 2 Orderingången för lastbilsverksamheten under de senaste 12 månaderna t o m juni: totalt -11%, Europa -13%, Nordamerika -19% För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com AB Volvo, 2003-07-23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar