VOLVO - DET TREDJE KVARTALET 2002 - KORTVERSION

Report this content

VOLVO - DET TREDJE KVARTALET 2002 - KORTVERSION "Trots det svåra affärsklimatet gav koncernens tredje och vanligtvis svagaste kvartal ett antal positiva besked. Viktigast var de ökade intäkterna från lastbilsverksamheten, där vi nu ser tydliga synergieeffekter. I Västra Europa fortsatte den starka efterfrågan på de nya Renault- och Volvolastbilarna. Båda varumärkena tog marknadsandelar och förbättrade lönsamheten. Vi har även noterat underliggande förbättringar i Nordamerika, även om försäljningsökningen främst berodde på en tillfällig uppgång i samband med införandet av de nya emissionsbestämmelserna. På den negativa sidan har vi den djupa nedgången inom flygindustrin som allvarligt påverkade Volvo Aeros verksamhet under det tredje kvartalet, vilket också reflekteras i den pågående anpassningen av kapaciteten," säger Leif Johansson, koncernchef. De första nio månaderna 2002 2001 Nettoomsättning, Mkr 131 203 131 982 Rörelseresultat exkl strukturkostnader, Mkr 2 014 2 413 Rörelseresultat, Mkr 2 014 -312 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1 276 -1 319 Nettoresultat, Mkr 755 -980 Försäljningstillväxt, % -1 51 Resultat per aktie senaste 12- 0,60 0,70 månadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital, % 0,3 2,4 Rörelseresultat per affärsområde Tredje Jan - sept kvartalet Mkr 2002 2001 2002 2001 Lastvagnar 673 -340 682 449 Bussar -84 -185 -127 -293 Anläggningsmaskiner 120 266 453 755 Volvo Penta 117 141 488 530 Volvo Aero -72 118 46 564 Financial Services 126 69 361 245 Övrigt -63 -281 111 163 Rörelseresultat* 817 -212 2 014 2 413 Strukturkostnader - -1 406 - -2 725 Rörelseresultat 817 -1 618 2 014 -312 * Exklusive strukturkostnader Q3 Kapitalisering av utvecklingskostnader: Totalt 289, Lastvagnar 184, Bussar 20, Anläggningsmaskiner 36, Volvo Penta 16, Volvo Aero 33. Q3 Underskott i Volvos Pensionsstiftelse: Totalt 302, Lastvagnar 99, Bussar 14, Anläggningsmaskiner 45, Volvo Penta 18, Volvo Aero 41, Financial Services 1, Övrigt 84. För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com. AB Volvo, 2002-10-24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00100/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar