Volvo Aero har tecknat sitt största civila flygmotoravtal hittills

Volvo Aero och den amerikanska flygmotortillverkaren General Electric har tecknat ett avtal som innebär att Volvo Aero kommer att konstruera och tillverka tre stora komponenter i den nya motorn GEnx. För Volvo Aero handlar det om den största satsningen som företaget hittills gjort i ett nytt civilt flygmotorprogram. För Volvo Aero har affären en förväntad omsättning på 20 miljarder kronor över en 30-årsperiod. GEnx-motorn kommer att sitta på de nya flygplanen Boeing 7E7 och Airbus A350.

Enligt ett avtal som undertecknades i Seattle den 15 december 2004 blir Volvo Aero "revenue sharing participant" i General Electrics motorprogram GEnx. ”Det här är ett mycket viktigt avtal för oss och en avsevärd utökning av vår nuvarande produktportfölj,” säger Volvo Aeros VD, Fred Bodin. ”Eftersom den här motorstorleken svarar för omkring 20 procent av alla motorer på marknaden har vi sett det som mycket angeläget att behålla vår position i detta marknadssegment.” Volvo Aero och General Electric har samarbetat under många år, till exempel i de nuvarande motorprogrammen CF6-80 för Boeing 747, 767 och Airbus A330, samt på den militära sidan i RM12-motorn för Gripen och F414 för F18 Hornet. Samarbetet inom land- och marina gasturbiner är också omfattande. För två år sedan tecknade de båda bolagen avtal om samarbete kring den nya stora gasturbinen LMS100. Genx-motorn, som kommer att få en dragkraft på 50 000 – 75 000 pund, ska konstrueras speciellt för att klara kraven för Boeings kommande ”Dreamliner”, 7E7. Den ska också uppfylla kraven som ställs för motorerna till den nyligen presenterade Airbus A350, ett plan som om några år kommer att komplettera Airbus A330. GEnx ska enligt planerna tas i drift i Boeing 7E7 under 2008 och i Airbus A350 under 2010. Volvo Aeros ansvar i samarbetet med GE omfattar utveckling, konstruktion, tillverkning och produktstöd av tre olika komponenter: Fan Hub Frame, Turbine Rear Frame och Booster Spool. De första utvecklingskomponenterna ska enligt planerna levereras redan under 2005. Konstruktionsarbetet har redan startat i Trollhättan och Cincinnati, USA. Tillverkning av GEnx-motorn och reservdelar beräknas pågå under minst 30 år. Den totala efterfrågan på motortypen väntas överstiga 2 500 motorer under dessa år. Volvo Aero räknar med viss nyrekrytering av ingenjörer för att klara konstruktionsarbetet. Vidare bedömer Volvo Aero att avtalet långsiktigt hjälper till att säkra befintliga anställningar inom komponentproduktion. 2004-12-17 För ytterligare information, kontakta Anders Nilsson, VP Business Development and Strategies, Volvo Aero, på telefon 0520-94607 eller 070-574 13 05. Bilder på flygplanen Boeing 7E7 och Airbus A350 finns bland annat tillgängliga på Volvo Aeros hemsida på Internet http://www.volvo.com/volvoaero/global/en-gb/newsmedia/image+bank/engine+components/

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar