Volvo Aero samarbete Astec

VOLVO AERO I SAMARBETE MED NORSKA ASTEC OM UNDERHÅLL AV HELIKOPTERMOTORER Astec Helicopter Services, Stavanger, Norge och Volvo Aero Corporation, Trollhättan, Sverige, har undertecknat en principöverenskommelse, som syftar till att etablera ett gemensamt bolag inom underhåll av helikoptermotorer. Samarbetet bygger på parternas samlade möjlighet att erbjuda komplett underhåll av en rad olika motortyper. Syftet med det planerade joint venture-avtalet är att skapa en slagkraftig enhet som kan erbjuda motorunderhåll på världsmarknaden, där en just nu aktuell kund är den helikoptertyp som väljs som standardhelikopter inom det så kallade Nordic Standard Helicopter Program (NSHP). Inom NHSP samarbetar Sverige, Norge, Danmark och Finland om inköp av en enhetshelikopter, som är tänkt att användas huvudsakligen för trupptransporter, räddningsuppgifter och ubåtsjakt. Upphandlingen omfattar totalt mellan 70 och 100 helikoptrar i storleksklassen 9-15 ton. Men samarbetetsavtalet mellan Volvo Aero och Astec omfattar alltså också möjligheten att erbjuda underhåll av helikoptrar med samma motortyp även för marknader utanför Norden. CHC, Canadian Helicopter Corporation, är ett av världens största helikopterföretag med 2 500 anställda i 21 länder. CHC är noterat på Toronto- och NASDAQ-börserna och omsätter närmare 4 miljarder kronor om året. Astec Helicopter Services i Stavanger har cirka 300 anställda och en omsättning på över 700 miljoner kronor. Astec Helicopter Services utför idag underhåll och reparationer på de på marknaden vanligast förekommande helikoptermotorerna, däribland den franska Turbomeca Makila-motorn och amerikanska General Electrics CT-58. I Trollhättan bedriver Volvo Aero inom sitt affärsområde Engine Services underhåll på Pratt & Whitney-motorn JT8D-Basic och ett antal mindre motorer, som turbopropmotorerna CT7 och PW100, turbofläktmotorerna TFE731, JT15 D, FJ44 samt turboaxelmotorn Gnome. I Trollhättan finns också affärsområdets centrala verkstad för reparation av flygmotorkomponenter till samtliga motorprogram. Engine Services har också verksamhet i Bromma för underhåll av stora turbofläktmotorer, JT8D-200 och JT9-D samt underhåll av flygkomponenter. Volvo Aeros omsättning ligger på cirka 10 miljarder kronor. Bakgrundsinformation för media: Danmark, Finland, Norge och Sverige genomför just nu en gemensam upphandling av medeltunga helikoptrar. Offertförfrågan har sänts till ett antal helikopterleverantörer i Europa och USA. Dessa är de europeiska EH Industries (helikoptertyp EH 101), Eurocopter (helikoptertyp Cougar Mk III) och NH Industries (helikoptertyp NH 90) samt amerikanska Boeing (helikoptertyp Chinook) och Sikorsky (helikoptertyp S 92). Målsättningen för samtliga fyra länder är att anskaffa en gemensam nordisk standardhelikopter som, efter med anpassning till de delvis olika uppdragen, lämpar sig för alla ovan nämnda uppgifter. Om målet med en gemensam upphandling uppnås och man dessutom etablerar ett samarbete inom områdena logistik och utbildning, väntas stora kostnadsbesparingar uppnås. 2001-01-22 För ytterligare information, kontakta Kjell Johannessen, Astec, tel +47 9132 2430 eller Stefan Themer, Volvo Aero, tel +46 520 94834, mobil: +46 706954533. Mer information om de bägge företagen finns att hämta på Internet: www.chc.ca/norway.html, www.volvo.com om helikopterupphandlingen på Försvarsmaktens hemsida: http://www2.mil.se/index.php?c=news&id=310 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00370/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar