Volvo Bussar förvärvar Omninova Technologies

VOLVO BUSSAR FöRVäRVAR OMNINOVA TECHNOLOGIES Volvo Bussar och TWR Sweden har gemensamt framgångsrikt utvecklat ny ledande svets- och processteknik för tillverkningen av den rostfria ramen till Volvo Bussars nyligen lanserade TX-plattform. När nu den nya bussen går i serieproduktion förvärvar Volvo Bussar den del TWR Sweden äger av det gemensamt ägda bolaget Omninova Technologies AB i Uddevalla. Ramen i det nya B12-chassiet är sammansatt av ett antal fackverksmoduler, anpassade for olika motorer, hjulaxlar med mera. Materialet är rostfritt stål, ramen byggs i avancerade svetsrobotar som ger en vridstyv ram med hög precision och är väl anpassad för den fortsatta chassimonteringen och karrosseringen. Den nya produktionsmetoden har en hög robotiseringsgrad som ger en mycket hög kvalitet. Omninova Technologies bildades gemensamt av Volvo Bussar och TWR Sweden för att utveckla produktionen av bussramen. Volvo Bussars och TWR Swedens innehav fördelades 35% respektive 65%. Omninova finns i Uddevalla och har idag 60 anställda. Den nya bussen går nu i serieproduktion och utvecklingsarbetet avtar. Parterna har därför funnit det lämpligt att när arbetet övergår i en ny fas övertar Volvo Bussar det gemensamma bolaget. Ett letter of intent signerades idag måndagen den 19 februari. TWR Sweden kommer fortfarande att vara en viktig partner i det framtida vidare utvecklingsarbetet. 2001-02-19 Frågor besvaras av Heléne Mellquist, +46 73 396 12 06, bus1.prinfo@memo.volvo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00830/bit0001.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar