Volvo CE tecknar överenskommelse om försäljning av återförsäljaren LB Smith Virginia

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och McClung-Logan Virginia LLC, ett dotterbolag till McClung-Logan Equipment Company, Inc, Baltimore, Maryland, har tecknat en överenskommelse om försäljning av Volvo CE:s återförsäljare LB Smith´s verksamhet i Virginia till McClung-Logan Virginia.

Överenskommelsen mellan Volvo CE och McClung-Logan Virginia undertecknades den 6 december 2004. Affären kommer att slutföras den 31 december 2004. Volvo CE förvärvade i maj 2003 den affärsdel av LB Smith, Inc, som var knuten till distributionen av Volvos anläggningsmaskiner. LB Smith, Inc, var Volvo CE:s största distributör i östra delen av USA. Sedan förvärvet har Volvo CE fortsatt driften på de existerande verksamhetsorterna under namnet LB Smith, medan förhandlingar om försäljning och uppdelning av distributionsområdet samtidigt pågått. Enligt överenskommelsen mellan Volvo CE och McClung-Logan Virginia, kommer McClung-Logan Virginia att leda verksamheten på den nya marknaden från nuvarande Virginia LB Smith´s avdelningskontor i Glen Allen (Richmond), Salem (Roanoke), Chesapeake och Wise. Fullständig information om den nya återförsäljarens verksamhet kommer att finnas tillgänglig vid tiden för övertagandet i slutet av december. McClung-Logan Equipment Company har varit återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner sedan 1983 och har sin kundbas i Maryland, Delaware och norra Virginia. McClung-Logan Equipment Company och Power Equipment Company, Denver, Colorado är helägda dotterbolag till M-L Holdings, Inc. 2004-12-07 För ytterligare information, var vänlig kontakta Klas Magnusson – Volvo Construction Equipment Phone: +32 475 57 62 14 – Fax: +322 675 1777 klas.magnusson@volvo.com Beatrice Cardon – Volvo Construction Equipment Phone: +322 482 5021 – Fax: +322 675 1777 beatrice.cardon@volvo.com

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar