Volvo de tre första kvartalen 2000 - kortversion -

VOLVO DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2000 - kortversion - De tre första kvartalen 2000 1999 Nettoomsättning, Mkr 94 138 89 806 Rörelseresultat exklusive 4 465 4 601 jämförelsestörande poster, Mkr Jämförelsestörande poster, - 26 695 Mkr* Rörelseresultat, Mkr 4 465 31 296 Resultat efter finansiella 4 859 32 180 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 3 522 30 564 Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier senaste 12- 11,90 12,40 månadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning 5,4 8,0 av aktier, % *Jämförelsestörande poster 1999 avser resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar. Rörelseresultat Tredje De tre första kvartalen kvartalet Mkr 2000 1999 2000 1999 Lastvagnar 53 442 729 2 131 Bussar 65 13 278 68 Anläggningsmas 282 389 1 333 1 356 kiner Marina och Industriella 121 92 421 265 Drivsystem Aero 72 80 460 394 Finans 173 285 1 269 641 2000-10-25 En komplett version av Volvos niomånadersrapport finns tillgänglig på Volvos hemsida på internet: www.volvo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00310/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar