Volvo-det första kvartalet-2003 kortversion

VOLVO - DET FÖRSTA KVARTALET 2003 - KORTVERSION "Lastbilsverksamheten förbättrades avsevärt. Volvo Lastvagnars försäljning och resultat i Europa var starka och Renault Trucks fortsatte att öka lönsamheten. I Nordamerika reducerade Lastvagnar förlusterna medan Financial Services åter gick med vinst. Volvo CE ökade försäljningen och resultatet trots fortsatt svag marknad för anläggningsmaskiner i Europa och Nordamerika. Den hårda pressen på rese- och turistindustrin ökades ytterligare under förberedelserna för kriget i Irak under första kvartalet. Den låga efterfrågan på resor fortsatte att hålla tillbaka Volvo Aeros och Bussars försäljning," säger Leif Johansson, koncernchef. Första kvartalet 2003 2002 Nettoomsättning, Mkr 40 931 40 385 Rörelseresultat, Mkr 909 -362 Resultat efter finansiella 757 -618 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr 506 -746 Försäljningstillväxt, % 1,4 -7,7 Resultat per aktie under första 1:20 -1:80 kvartalet, kronor Avkastning på eget kapital senaste 3,3 -1,6 12-månadersperioden, % Rörelseresultat Första kvartalet Mkr 2003 2002 Lastvagnar 527 -474 Bussar -83 -94 Anläggningsmask 140 -131 iner Volvo Penta 159 146 Volvo Aero -6 78 Financial 212 115 Services Övrigt -40 -2 Rörelseresultat 909 -362 Q1 Kapitalisering av utvecklingskostnader: Totalt 80, Lastvagnar 41, Bussar 3, Anläggningsmaskiner 5, Volvo Penta 32, Volvo Aero -1, Financial Services 0 Orderingången för lastbilsverksamheten under de senaste 12 månaderna t o m mars: totalt -4%, Europa -9%, Nordamerika +1% För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com AB Volvo, 2003-04-28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar